Błędy w ogólnym podziale i rozplanowaniu terenów miejskich

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Im bardziej rozwijają się różne gałęzie techniki, ułatwiające coraz lepsze wyposażenie terenów budowlanych, tym więcej zaniedbuje się racjonalny dobór i rozplanowanie tych terenów. Poza nielicznymi dzielnicami ludności zamożnej całość miasta rozwija się przeważnie na terenach niedostatecznie przestudiowanych i nie dostosowanych do ich przeznaczenia. Jednym z najczęściej spotykanych błędów w ogólnym podziale i rozplanowaniu terenów miejskich jest zajmowanie pod zabudowę zwartą terenów, mających charakter pól uprawnych, lasów, pastwisk podmiejskich itp., a stanowiacych w danym momencie rozwoju miasta jedyny rezerwuar powietrza, powierzchnię zieloną, dająca mieszkańcom miasta możność wypoczynku i wytchnienia w atmosferze zdrowej i spokojnej, Dotyczy to również dawnych ogrodów i parków pałacowych, często wchodzących dziś już w obręb dzielnic śródmiejskich, Stają się one zwykle ofiarą nieracjonalnej parcelacji, przynoszącej może doraźny zysk właścicielowi, ale obniżającej jednocześnie ze swym zanikiem wartość zdrowotną i estetyczną całej dzielnicy. Taki sam los spotyka zwykle wszystkie posesje mało zabudowane, mające charakter ogrodowy, a leżące w dzielnicach Śródmiejskich. Podobny brak planowości możemy dostrzec w stosunku do terenów parkowych, leśnych lub odznaczających się pewną wartością estetyczną, pejzażową, a leżących poza miastem. W ubiegłych epokach znajdowały one znawców, którzy je zachowali w stanie pierwotnym, lub nawet podnieśli wrodzone wartości przez pozostawienie w ich otoczeniu budowli architektonicznych, dobrze z nimi sharmonizowanych. Każdy z krajów europejskich posiada dziś liczne szeregi tego rodzaju terenów o wysokim poziomie kultury, związanych ze wzniesionymi na nich zamkami, klasztorami, pałacami, dworami wiejskimi, zabudowaniami rolniczymi, willami itd. Leżąc z dala od rozrastających się terenów miejskich dochowały się one w swym dawnym stanie, tworząc nieraz obiekty zabytkowe, pomniki kultury o wysokiej wartości. Niestety, położone w pobliżu miasta, są one dziś niemal z reguły wchłaniane przez koszarową, bezmyślnie rozszerzaną, masę budowlaną śródmieścia, która je spala i niszczy jak lawa i wyjaławia, pozostawiając za sobą martwotę i zimne popioły dawnego życia i twórczych wysiłków ubiegłych pokoleń. [patrz też: gaz propan butan cena , kino millenium łomża , brw grudziądz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brw grudziądz gaz propan butan cena kino millenium łomża

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved