Warunki mieszkaniowe ludności przemysłowej

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Zabezpieczenie ziemi, powietrza i słońca, tych podstawowych warunków istnienia, jest spychane z wielką krzywda społeczną na plan ostatni przez doraźne i bezplanowe rozmieszczanie terenów i zakładów przemysłowych oraz tworzenie koszarowych dzielnic mieszkaniowych dla szybko napływającej ludności, służącej przemysłowi. W krajach europejskich jedynie ośrodki miejskie anglosaskie zachowały dobry dawny obyczaj i racjonalną formę mieszkania, a mianowicie typ domu jednorodzinnego. Przykładem tego są miasta angielskie, a przede wszystkim potężny ośmiomilionowy Londyn, w którym wielopiętrowa, koszarowa kamienica mieszkalna stanowi znikomy ułamek budowli mieszkaniowych. To samo można powiedzieć o wielkich miastach amerykańskich, powstałych na podłożu starej kultury anglosaskiej przeszczepionej przez kolonistów. Tam również stwierdzamy olbrzymią przewagę typu domu jednorodzinnego. Natomiast w miastach kontynentu europejskiego we wszystkich tych wypadkach, gdy działał czynnik gospodarczy w postaci nowoczesnego handlu i przemysłu, dzielnice mieszkalne przekształciły się w zbitą wielopiętrową masę kamienic koszarowych. Eksploatacja terenów miejskich dla celów wyłącznie budowlanych pod naciskiem jednostronnie rozumianych celów gospodarczych, pozbawia miasto prawie całkowicie terenów wolnych. Zachowanie przestrzeni nie zabudowanych, jako rezerwatów powietrza i powierzchni zielonych tj. parkowych, leśnych i ogrodowych nie jest przeważnie wcale uwzględniane. To samo dotyczy również terenów rezerwowych przeznaczanych dla dalszego rozwoju urządzeń przemysłowych i komunikacyjnych, Najjaskrawszym dowodem zupełnej jednostronności rozwoju miasta jest całkowity niemal brak terenów dla gmachów i instytucji społecznych. Szkoły, szpitale, tereny sportowe i wypoczynkowe, bądź nie są wcale przy budowie miasta uwzględnione, bądź bywają wtłaczane w przestrzenie zbyt szczupłe, sytuowane wadliwie i w sposób nieumiejętny. [patrz też: rolety katowice , stalmot , altana ogrodowa projekt pdf ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf rolety katowice stalmot

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved