Grupy urządzeń techniki komunikacyjnej

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Wpływ poszczególnych urządzeń techniki komunikacyjnej jest bardzo różnolity. Rozróżniamy poszczególne ich grupy: 1) Żegluga morska i śródlądowa. 2) Koleje normalnotorowe, parowe i elektryczne. 3) Kolejki parowe podmiejskie i kolejki elektryczne. 4) Tramwaje i trolleybusy. 5) Kolejki miejskie elektryczne pod- i nadziemne, tzw. «metro». 6) Ruch konny osobowy i towarowy. Ruch rowerowy. 7) Ruch samochodowy, osobowy i towarowy — autobusy. 8) Lotnictwo. Grupa pierwsza, tj. żegluga morska i śródlądowa, wpływa na konstrukcje miasta w samym jej zaraniu, tworząc podstawy gospodarcze powstania i rozwoju miasta. W planie urbanistycznym odzwierciedla się ona w postaci obszernych terenów i urządzeń technicznych oraz budynków handlowych i administracyjnych z żeglugą związanych. Warunki fizyczne żeglugi, a więc jednolitość poziomu wody, wyznacza im określone sytuacje w zależności od warunków topograficznych. W wyjątkowych tylko wypadkach, mniej lub więcej skomplikowane i kosztowne urządzenia Śluz, pozwalają na pewne odchylenia od zasadniczego poziomu wód. Masowość ruchu towarowego powoduje powstawanie wielkich założeń i dzielnic przemysłowych, fabrycznych i składowych w pobliżu miejsc wyładunkowych na drogach wodnych. Najstarszy znany ludzkości środek dalekiej komunikacji Od dawna już rządził powstawaniem miast nad zatokami morskimi, u ujścia rzek i nad brzegami rzek spławnych. Wiek XIX stworzył sieci kanałów śródlądowych i uregulowanych rzek, przez co jeszcze spotęgował znaczenie komunikacji wodnej. Większość miast kultury europejskiej i innych części świata w wielu wypadkach oparła na żegludze swoje powstanie i rozwój. Toteż w czasach dzisiejszych mamy niejednokrotnie do czynienia z założeniami dawnymi tego typu miast, z konstrukcją miasta już okrzepłą i skrystalizowaną. Wypadki całkowicie nowych założeń należą do wyjątków (np. Gdynia). Natomiast znaczne rozszerzenia i udogodnienia techniczne urządzeń kanałowych i portowych stanowią nieraz zadanie nowego planu urbanistycznego. A posiadają one szczególne znaczenie na ziemiach Polski i w jej miastach, gdzie wiekowe zaniedbania w rozwoju żeglugi niepomiernie hamowały jej rozwój gospodarczy i cywilizacyjny. [podobne: kdk kutno , brikomarsze inowrocław , kastor bike ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brikomarsze inowrocław kastor bike kdk kutno

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved