Czynnik warowności

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Czynnik warowności, działając z jednej strony hamująco na normalny rozwój miasta z jego własnymi celami gospodarczymi i mieszkaniowymi, z drugiej strony oddziaływa wydatnie w kierunku pozytywnym, wpływając na rozwój gospodarczy i techniczny miast już istniejących lub wywołując nawet powstawanie nowych osiedli miejskich. Doprowadza on znaczne środki pieniężne, powoduje powstawanie warsztatów i fabryk, potęguje rozwój przemysłu budowlanego, stając się w wiciu wypadkach czynnikiem twórczym i życiodajnym w procesie urbanizacji. W poszczególnych wypadkach rozwoju urządzeń fortecznych w miastach szybko się rozrastających, przeciwieństwa między celami zasadniczymi organizmu miejskiego a wymaganiami techniki wojennej wzrastają nieraz niepomiernie. Klasycznym przykładem jest Paryż, wyrastający przez szereg wieków w granicach kolejno coraz bardziej rozszerzanych pierścieni warownych. W pierwszej połowie wieku XIX tworzy się tu ostateczny pierścień nieprzerwanych fortyfikacji w chwili, kiedy miasto ma około jednego miliona mieszkańców. Następuje szybki przyrost ludności i przed I wojną światową miasto musi pomieścić w tych samych murach już około trzech milionów mieszkańców. Ten olbrzymi organizm miejski, wtłoczony w dawne ramy, zakreślone pasem fortecznym, ponosi szereg ujemnych skutków tego stanu rzeczy. Ciasnota miasta, zgęszczenie ludności, coraz gorszy typ zabudowy, i nieracjonalny rozwój poszczególnych organów stanowi bezpośredni wynik wpływów warowności. Niestety, wyjątkowa rola Paryża w kulturze europejskiej wywołuje przy tym efekt zupełnie nieprzewidziany: większość miast europejskich zaczyna niewolniczo naśladować sposoby zabudowy tego miasta, zacieśnionego jak żadne Inne w swym pancerzu warownym. Naśladownictwa te przy tym idą właśnie w kierunku najbardziej ujemnym wzorując Się na ciasnocie zabudowy i zagęszczaniu ludności i nie usiłując nawet zrozumieć właściwych jej powodów, które bynajmniej nie istniały w owym czasie w innych miastach. [patrz też: rolety katowice , stalmot , altana ogrodowa projekt pdf ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf rolety katowice stalmot

Archiwum

© Copyright 2021 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved