Paryż

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Na przykładzie Paryża widać, do jak ciężkich komplikacji doprowadziła miasto ciasna zabudowa i niezmierne zagęszczenie ludności. Jest rzeczą uderzającą, że komplikacje te i trudności, które Paryż pierwszy spośród stolic europejskich przechodził, bynajmniej nie zwróciły uwagi ludzi kierujących zabudową innych miast współczesnych. Błędy urbanistyczne bardzo ciężkie, popełnione w Paryżu i w znacznej części wytłumaczone naciskiem pasa fortyfikacyj, były przyjmowane gdzie indziej niemal jako najlepsze wzory i naśladowane bez przerwy aż do ostatnich czasów. Najbardziej jaskrawym przykładem tego jest potężnie rozrastający sie Berlin. Nie posiadając wcale fortyfikacji, rozporządzając doskonałymi terenami budowlanymi, osiągnął ciasnote zabudowy i zagęszczenie ludności znacznie przekraczające cyfry paryskie. Nasza Warszawa, stojąca przed drugą wojną światową niemal na ostatnim miejscu w szeregu stolic europejskich pod względem złych warunków mieszkaniowych, ma na swoje wytłumaczenie bardzo silne i bezwzględne oddziaływanie czynnika warowności, kierowanego w dodatku przez wrogie władze okupacyjne z wyjątkową surowością i bezwzględnością. Jak już wyżej zaznaczyłem, wpływy urządzeń warownych dotyczyły głównie miast, leżących w pobliżu granic państw europejskich lub leżących w głębi kraju, lecz odgrywających ważna role w razie działań wojennych, Granice krajów, najczęściej prowadzących z sobą wojny, odznaczają się większą ilością urządzeń warownych. Tak np. granice wschodnie Francji i zachodnie Niemiec odznaczają się dworna szeregami miast warownych, stojących w niezbyt wielkich odległościach od granic państwa na straży swoich krajów. W warunkach zupełnie wyjątkowych znalazła się Polska. Obszary jej, podzielone między trzech zaborców, stały się dla wszystkich trzech ościennych cesarstw terenem, na którym od końca wieku XVIII aż do końca wojny Światowej odbywały się rozgrywki wojenne ich polityki. Ziemie polskie tak ze względu na przebieg linii granicznych trzech zaborców, jak i ze względów strategicznych i geograficznych, stanowiły najbardziej dogodne pole walki każdego z nich z dworna pozostałymi. [więcej w: kdk kutno , brikomarsze inowrocław , kastor bike ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brikomarsze inowrocław kastor bike kdk kutno

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved