Rozwój techniczny i przestrzenny urządzeń warownych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Bezpośrednią konsekwencją rozwoju technicznego i przestrzennego urządzeń warownych jest liczebność załogi i obfitość sprzętu wojennego, które z kolei powodują wciąż wzrastające zapotrzebowanie terenów i budowli różnego rodzaju, oraz odpowiednich urządzeń technicznych wewnątrz miasta. W ogólnym wyniku stajemy w dziedzinie oddziaływania czynnika warowności na organizm miej ski wobec następujących faktów, które w następstwie jeszcze ulegają kardynalnym zmianom w ciągu II wojny światowej. Miasto warowne w wieku XIX jest niemniej podporządkowane wymaganiom militarnym niż miasta epok ubiegłych. Pomimo że punkt ciężkości spraw wojskowych przeniósł sie z poszczególnego miasta na całość państwa i jego organy administracyjne, obowiązki i ciężary ponoszone przez miasto są bardzo rozległe i sięgają do głębi jego ustroju. Pomimo olbrzymiego wzrostu miasta w. Read more…

Funkcje obronne miasta

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Długość promienia kręgu jest funkcją zasięgu broni palnej, a przede wszystkim artylerii. Zasada ta sama, jaka decydowała o pierścieniu obronnym miast epok ubiegłych przy zupełnie odmiennej i nieporównanie bardziej prymitywnej technice wojennej. Wał ziemny, palisada, mury i baszty gotyckie, wielkie umocnienia ziemne i murowane z płaskimi bastionami wieku XVI— XVIII — oto ewolucja podstawowych urządzeń obronnych. Dzida, łuk, kusza, arkebuz, prymitywne działo brązowe, bardziej udoskonalona broń palna ręczna i działo XVII—XVIII wieku — to długi szereg wynalazków techniki wojennej, która w jednakowym stopniu uzbraja i atakującego i obrońcę twierdzy. Wiek XIX jak w każdej innej dziedzinie techniki, tak również i w sposobach walki wprowadza daleko idące udoskonalenia. Read more…

Rola poszczególnych budynków w zabudowie miasta

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Obszerne gmachy mieszkalne i administracyjne, magazyny intendentury, warsztaty i fabryki wytwarzające sprzęt wojenny i zaopatrzenie żołnierza, stajnie, hangary itp. zaczynają odgrywać wielką rolę w zabudowie całego nieraz miasta. Obok tego wchodzą w grę często wielkie tereny, przeznaczone dla wychowania fizycznego żołnierza i dla celów ćwiczeń różnych rodzajów broni. Przy czym nowoczesna technika wojenna, działająca wielkimi masami ludzi i udoskonalonym sprzętem mechanicznym, wymaga coraz większych przestrzeni dla celów powyższych. Ćwiczenia piechoty i konnicy, zmotoryzowane oddziały specjalne, czołgi, artyleria i lotnictwo mają swoje określone potrzeby terenu i przestrzeni, które mogą wpływać w sposób bardzo znamienny na ukształtowanie terenów miejskich i podmiejskich, niekiedy w bardzo dużym promieniu od Śródmieścia, Swoistość tych urządzeń, gmachów i terenów, wprowadzenie i przebywanie w mieście licznych oddziałów wojskowych z odpowiednimi organami administracyjnymi, wpływa w dużym stopniu nie tylko na podział i zabudowę terenów miejskich lub bliższych i dalszych okolic, lecz również na całe życie miasta. Read more…

Zalamanie mostu poprzedzil trzask, ale nie wszyscy go uslyszeli

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Załamanie mostu poprzedził trzask, ale nie wszyscy go usłyszeli. Ocalały świadek wydarzenia, który w chwili katastrofy stał na moście powiedział, że przed załamaniem odczuł silny wstrząs. Inny świadek, który znajdował się na statku i patrzył z boku na most widział, jak pylon obrócił się, potem przechyliła się i runęła kratownica usztywniająca. Wykonawca mostu stwierdził, że w czasie budowy nie miał przyrządów do badania ogniw łańcuchów. Po przeprowadzonych dochodzeniach i badaniach ostatecznie komisyjnie stwierdzono, iż przyczyną katastrofy było łączne działanie korozji: naprężeniowej i zmęczeniowej. Read more…

Naprezenia niszczace byly nastepstwem nie wlasciwej kolejnosci spawania

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Pierwsze pęknięcie powstało przy jednym połączeniu spawanym i wywołało nagłą zmianę sił wewnętrznych, bez uprzedniego wystąpienia deformacji oraz wzrost ugięcia konstrukcji. Oprócz tego nie stwierdzono ani jednego wyraźnego pęknięcia, natomiast zanotowano liczne drobne zarysowania. Naprężenia niszczące były następstwem nie właściwej kolejności spawania. Lokalne odkształcenia, które przy tym wystąpiły w miejscach nadmiernych naprężeń spawalniczych były większe niż granica sprężystości stali. W mostach spawanych występują liczne uszkodzenia zmęczeniowe. Read more…

Budownictwo wczoraj i dzis : Wenecja Biennale 2012: Migracja krajobrazów reprezentuje Kanadę

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Migracja krajobrazów Wystawa regionalna w Albercie, 2011, 35 metrów kwadratowych, sfotografowana przez Ryana Archera.
Dzięki uprzejmości organizacji Migrating Landscapes Organizer.
Migrating Landscapes prezentuje wyraźnie kanadyjską wizję architektoniczną, która jest zgodna z ogólnoświatową tendencją do zwiększonej mobilności.
nie tylko ludzi, ale także kultur i, co najważniejsze, pluralistycznych aspiracji.
W miarę jak coraz więcej ludzi przemieszcza się po całym świecie, kwestia imigracji stawia wyzwania na wszystkich poziomach. Read more…

Architektura i nowoczesne budownictwo – adAPT NYC Zapytanie ofertowe

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Dzięki uprzejmości New York City Department of Housing Preservation and Development (HPD) New York City Department of Housing Preservation and Development (HPD) zaprasza deweloperów do składania wniosków dotyczących nowego projektu budowlanego w Kips Bay na Manhattanie.
Rozwijanie budownictwa mieszkaniowego, które zaspokaja potrzeby współczesnych mieszkańców Nowego Jorku, ma kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu gospodarczego miasta.
Obecnie zasoby mieszkaniowe Miasta są źle dopasowane do zmieniającej się demografii populacji.
Istnieje 1,8 miliona jedno- i dwuosobowych gospodarstw domowych (ponad 60 procent gospodarstw domowych w Nowym Jorku) i tylko milion studio i jedna sypialnia, aby sprostać wymaganiom mieszkaniowym.
Według spisu powszechnego z 2010 r. Read more…

Moze ono zawierac rózne kwasy i zmieniajaca sie wilgotnosc

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Nie daje to jednak powodu do wątpienia w trwałość wszystkich mostów z betonu sprężonego, oczywiście jeżeli przy ich projektowaniu i budowie są przestrzegane określone zasady, a szczególnie: Zagrożenie korozją w dużym stopniu zależy od zanieczyszczenia powietrza wokół konstrukcji. Może ono zawierać różne kwasy i zmieniającą się wilgotność, np. cieple powietrze morskie może zawierać bardzo groźne chlorki. W agresywnym otoczeniu należy wymagać pełnego naciągu wstępnego by nie dopuścić do powstawania spękań betonu. Badania jednak wykazały, że rysy szerokości 0,3 mm, a nawet 0,4 mm nie przyspieszają korozji, jeżeli beton jest szczelny i stanowi otulinę odpowiedniej grubości, niedopuszczającą do karbonizacji stali. Read more…

koniecznosc opierania fundamentów na warstwie twardego i wytrzymalego gruntu

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Głębokość rozmycia zależy od wielkości przyboru wody, od podatności koryta rzeki na erozję i od czasu jej trwania. Dawniej kierowano się empiryczną zasadą, że na każdą stopę (30 cm) przyboru wody należy zagłębić filar poniżej dna 3 albo 4 stopy. Wzorem starożytnych budowniczych również w średniowieczu i w dobie Odrodzenia podkreślano konieczność opierania fundamentów na warstwie twardego i wytrzymałego gruntu, budowania mostów w miejscach płytkich o równym i możliwie skalistym dnie, na odcinkach rzek o prostoliniowym przepływie, co nie tylko zabezpiecza przyczółki przed podmywaniem, ale również przed tworzeniem się przy moście zatorów. Zalecenia te nie zawsze były i mogły być przestrzegane i historia zna wiele przypadków katastrof mostów spowodowanych wadami fundamentów. Początkowe zabezpieczanie trwałości mostów przez budowę dużej liczby podpór, a także budowę szerokich filarów, okazało się niewłaściwe, gdyż podpory tarasowały koryto rzeki, co powodowało piętrzenie wody, zwiększenie prędkości jej przepływu i intensyfikowało erozję dna. Read more…

obecnie dla mostów z betonu sprezonego nalezaloby przyjac tylko 25 lat

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Wygłoszono opinie, że zamiast przewidzianego dla konstrukcji mostów okresu eksploatacji 100 lat, obecnie dla mostów z betonu sprężonego należałoby przyjąć tylko 25 lat. Taka zmiana trwałości jest wynikiem ogólnie stosowanej technologii budowy i zabezpieczenia przed korozją oraz zmniejszonej wytrzymałości betonu w miejscach połączeń. Przy kalkulacji kosztów naprawy uszkodzonego mostu okazuje się, że są one niejednokrotnie wyższe niż koszty nowego obiektu, a w każdym razie przekraczają nakłady poniesione swego czasu na budowę. Należy jednak wprowadzić poprawkę uwzględniającą różnicę cen materiałów i robocizny, które ostatnio poważnie wzrosły wskutek postępującej inflacji. W związku z alarmującym opinię publiczną artykułem w czasopiśmie Stern przedstawiciel miesięcznika Baumaschine-Bautechnik zwrócił się z zapytaniem do prof. Read more…

Archiwum

© Copyright 2021 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved