Chicago

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Chicago i w dziesiątkach innych miast amerykańskich wykazuje charakterystyczną zwartą, szeregową zabudowę dornami jednego typu, na działkach o siedmiu — ośmiu metrach szerokości. Są one niemal dosłownym powtórzeniem bloku gotyckiego, dominującego tak w miastach polskich, jak i innych krajów kultury europejskiej. Obyczaj dobrej, racjonalnej zabudowy działa tu z nieprzezwyciężoną mocą poprzez wieki całe i promieniuje ponad pięć tysięcy kilometrów odległymi miastami Ameryki. Z całym naciskiem należy też podkreślić role kultury mieszkaniowej szczepów anglosaskich. One najdłużej, bo przez cały wiek XIX podtrzymywały obyczaj budowy domu jednorodzinnego. Read more…

Nowoczesna urbanistyka

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Pewna chaotyczność i szybkość rozwoju odzwierciedliły się w budowie miasta i spotęgowały i tak już wielkie zadania, jakie stanęły przed urbanistyką nowoczesną. Będziemy usiłowali poddać je bliższemu zbadaniu i skoordynowaniu ich celów i Środków dla dobra konstrukcji i formy miasta nowoczesnego. I podkreślimy tu znowu szczególne atuty, które los dał miastu polskiemu. Szkodliwe pod wieloma względami rządy zaborcze, krzywdzące i zaniedbujące miasto polskie, opóźniały też w nich rozwój współczesnych środków komunikacyjnych. Dzięki temu dziś mamy możność w wielu wypadkach wprowadzenia od razu systemów bardziej przemyślanych i skoordynowanych z całością organizmu miejskiego, niż to uczyniło wiele miast na Zachodzie i w Ameryce, gdzie popełniono szereg błędów, nie dających się niemal naprawić. Read more…

Ruch samochodowy

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Samochód zaczyna się rozwijać powoli i nieśmiało jeszcze przed pierwszą wojną światową. Dzięki wszechstronnemu udoskonaleniu motoru spalinowego w czasie wojny zyskuje coraz większe rozpowszechnienie. Jednocześnie zaczyna odgrywać coraz wiekszą role w ruchu osobowym i towarowym śródmiejskim. Łącznie z ruchem autobusów wpływa on w sposób charakterystyczny na budowę miasta, powodując ulepszenie bruków, porządkowanie ruchu ulicznego itp. Dla miast największych tj. Read more…

Rozwiązania komunikcyjne

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Komunikacja miejsca rozwija się one bardzo szybko niezależnie od warunków lokalnych, z przewagą jednego lub drugiego systemu. Jednakże miasta największe i najszerzej zabudowane zaczynają już w tych czasach poszukiwać rozwiązań komunikacji w dwóch poziomach. New York tworzy już konkretne projekty kolejek miejskich nadziemnych parowych, prowadzonych na wiaduktach Środkiem ulic, a Londyn przystępuje do budowy parowych kolei podziemnych, prowadzonych w tunelach. Jest rzeczą charakterystyczną, że pomysły te dojrzały w miastach o kulturze anglosaskiej, w których obyczaj mieszkania w domach jednorodzinnych powodował niezmiernie szerokie zabudowanie dzielnic mieszkaniowych, a przez to samo rozszerzał całość miasta, w których omnibus i tramwaj konny już nie mógł wypełnić zadań komunikacyjnych, ani pod względem szybkości, ani pod względem masowości. Jednocześnie zaś miasta olbrzymio rozrastające się na kontynencie nie były jeszcze tak przezorne i nie szukały rozwiązań W komunikacji dwupoziomowej pomimo swych milionowych cyfr zaludnienia, np. Read more…

Anglia

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Anglia jest u szczytu potęgi politycznej i ekonomicznej, jest środkiem i mózgiem potężnej organizacji gospodarki produkcyjnej, obejmującej niemal świat cały. Stąd też czerpie olbrzymie zyski, a taniość kapitału pozwala na coraz dalsze i bogatsze inwestycje techniczne związane ściśle z budową domu, ulicy i całego organizmu miejskiego, Tak dodatnie warunki materialne przyczyniają się oczywiście do podtrzymania dawnego typu domu jednorodzinnego, jako wyrazu odwiecznej i głeboko zakorzenionej kultury anglosaskiej. Nacisk organów państwowych w sferze administracyjnej i podatkowej nie daje się we znaki i nie wywiera wpływu ujemnego na samorządy miast, które rozwijają się i zabudowują w myśl dobrze rozumianych i racjonalnie na ogół interpretowanych tradycji. Brak powstawania i oddziaływania jakichkolwiek dyrektyw administracyjnych i praw jest jednak uderzający. W równym stopniu organy państwowe, jak i samorządowe miejskie nie zda ją sobie sprawy z potęgi procesów urbanizacji, jakie zachodzą w ich obliczu. Read more…

przyczyna katastrofy bylo laczne dzialanie korozji: naprezeniowej i zmeczeniowej

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Pęknięcie zostało spowodowane kombinacją kilku czynników i prawdopodobnie przy braku jednego z nich nie doszłoby do katastrofy. Czynnikami tymi były: – bardzo twarda stal, podatna na spękania wskutek korozji naprężeniowej; ścisłe przyleganie ogniw łańcucha w złączach, uniemożliwiające dobre powleczenie farbą szczególnie silnie obciążonych elementów, ale zawierających szczeliny, w których gromadziła się woda; – duże obciążenie łańcucha, które wywołało miejscowe naprężenie w ogniwie przekraczające granicę płynności stali; mała odporność stali na zarysowanie, która doprowadziła do gwałtownego złamania ogniwa, gdy powolnie rozszerzająca się rysa osiągnęła głębokość tylko 3,0 mm. Katastrofa Silver Bridge spowodowała wydanie w Ameryce zarządzenie nakazujące przegląd wszystkich mostów. Okazało się, że liczne mosty, które dotąd były uważane za bezpieczne, wymagają natychmiastowej interwencji ze względu na stan ich zagrożenia. Na setkach mostów amerykańskich ograniczono obciążenia i prędkość pojazdów. Read more…

Gdy ciagnik wjechal na przeslo nastapilo zlamanie wszystkich czterech stalowych dzwigarów glównych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Katastrofa nastąpiła w rok po oddaniu mostu do użytku, 10 lipca 1962 r. w czasie przejazdu ciągnika z przyczepą, o łącznej masie około 45 t. Gdy ciągnik wjechał na przęsło nastąpiło złamanie wszystkich czterech stalowych dźwigarów głównych. Były to belki dwuteowe, spawane, ze stali o dużej wytrzymałości. Oba pasy belki były połączone ze środnikiem spoinami pachwinowymi. Read more…

Zalamanie mostu nastapilo wskutek przerwania obu lancuchów od strony dolnego biegu rzeki

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Załamanie mostu nastąpiło wskutek przerwania obu łańcuchów od strony dolnego biegu rzeki, w odległości około 40 cm od początku kanałów wprowadzających łańcuchy do miejsca zakotwienia w przyczółku mostowym. W tych miejscach stwierdzono znaczne uszkodzenia łańcuchów przez korozję, zmniejszające przekrój do 1/5 przekroju pierwotnego (z 16700 do 3330 mm). Kanały te były nie dostępne i dlatego łańcuchy w nich nie mogły być kontrolowane i konserwowane. Wyloty kanałów znajdowały się tak nisko, że przenikała do nich brudna woda z nawierzchni. Przy takim osłabieniu łańcuchów można się tylko dziwić, że ich zerwanie nie nastąpiło wcześniej (Hruban, 1976). Read more…

Unieruchomienie stalowych lozysk wahaczowych przez korozje bylo powodem zamkniecia betonowego Popular Street Bridge

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Unieruchomienie stalowych łożysk wahaczowych przez korozję było powodem zamknięcia betonowego Popular Street Bridge w St. Louis przez rzekę Mississippi (St. Zjedn. AP). Most eksploatowano przez 3 lata. Read more…

Nowoczesna architektura : Alfonso Architekci nagrodzeni międzynarodową ekspansją portu lotniczego Tampa

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Dzięki uprzejmości Alfonso Architects Alfonso Architects, wraz z grupą Beck, otrzymały 17 milionów dolarów na zaprojektowanie i rozbudowę międzynarodowego portu lotniczego Tampa na Florydzie.
Istniejący kompleks zostanie powiększony o dodatkowe 30 000 stóp kwadratowych i będzie obejmował remont 40 000 stóp kwadratowych istniejącej powierzchni w Airside F.
Project.
Terminal, który został otwarty w 1987 roku, obsługuje większość lotów międzynarodowych, w tym codzienną non-stopową podróż do Londynu i cztery cotygodniowe rejsy na Kubę.
Pierwszy etap rozpocznie się w tym miesiącu i zostanie zakończony do końca 2012 roku z ostatecznym terminem ukończenia w sierpniu 2013 roku. Read more…

Archiwum

© Copyright 2021 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved