Przyrost ludności i powstawanie miast przemysłowych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Cały szereg ustaw parlamentu angielskiego będzie coraz dalej i głębiej wpływał na sposoby zabudowy miasta i wreszcie ostatnia ustawa, wydana w r. 1932, opanowuje już cała dziedzinę twórczości i pracy urbanistycznej współczesnego miasta angielskiego i całego nawet kraju, i nadaje właściwy kierunek w tworzeniu wielkich planów regionalnych, Opierając sic na trwałych podstawach tradycji domu jednorodzinnego i na współdziałaniu głębokiej kultury życia codziennego oraz rozporządzając nowoczesnymi metodami technicznymi, urbanistyka angielska zyskała w czynniku prawnym silny motor, działający dla osiągnięcia wielkich celów budowy miasta nowoczesnego. Odmienny obraz spostrzegamy badając miasto kontynentalne. Zacieśniając coraz bardziej sferę wpływów samorządów miejskich, władza państwowa jednocześnie nie rozwiązuje swymi wpływami administracyjnymi i prawnymi najbardziej nawet palących zagadnień urbanistycznych. Olbrzymi przyrost ludności i powstawanie miast przemysłowych nie znajduje zrozumienia wśród organów prawno-państwowych. Read more…

Komentujac katastrofe Silver Bridge

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Komentując katastrofę Silver Bridge czasopismo RFN podało, że prawdopodobnymi jej powodami mogły być: – spękania zmęczeniowe w miejscu oparcia łańcucha na słupku, – spękania zmęczeniowe w płaskim ogniwie łańcucha, – korozja elementów silnie obciążonych. Z rumowiska zebrano elementy obu pylonów oraz części obu łańcuchów długości około 450 m, szukano usztywnień i starano się je uporządkować. Pomimo, że wszystkie części były oznakowane, trudno było ustalić, z którego miejsca pochodziły, gdyż konstrukcja była dwukrotnie symetryczna, tak że niektóre elementy występowały czterokrotnie, a ogniwa łańcuchów nawet ośmiokrotnie. Poszukiwania na dnie rzeki były niezwykle żmudne. W pracach poszukiwawczych kierowano się barwą farby, która mogła wskazywać miejsce zajmowane przez element w konstrukcji. Read more…

Jak wykazaly badania, pekniecie to w zasadzie nie powinno nastapic

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Jak wykazały badania, pęknięcie to w zasadzie nie powinno nastąpić. Jednakże duże wymiary blach pasa, połączone z innymi elementami konstrukcji licznymi spoinami sprzyjały powstawaniu nie określonych naprężeń, których nie dało się usunąć konwencjonalnymi metodami. Również geometria złączy mogła się przyczynić do powstania dodatkowych naprężeń. Ostatecznie stwierdzono, że pęknięcie pasa powstało wskutek błędu w projekcie. Projektant natomiast twierdził, że konstrukcja została opracowana właściwie, a pęknięcie jest następstwem wady materiału, niewłaściwych procesów technologicznych i montażowych. Read more…

W mostach stalowy korozja zaczyna sie zwykle od powierzchni elementów konstrukcji

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się niespotykane uprzednio nasilenie uszkodzeń mostów z betonu przez korozję. W mostach stalowy korozja zaczyna się zwykle od powierzchni elementów konstrukcji, w betonowych – nierzadkim zjawiskiem jest korozja wgłębna powstając w następstwie przepuszczalności ich materiału. Stąd na przykład korodują pręty zbrojeniowe, gdy są osłonięte zbyt cienką otuliną. Zwiększają przy tym swoją objętość wywierając na beton naciski poprzeczne dochodzące do 13 MPa. Powoduje to zarysowania i odpryski betonu. Read more…

Nowoczesna architektura : Propozycja mieszkaniowa Starego Miasta Kwidzyna / Perspektywa

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Dzięki Perspektywa Drugi zwycięski projekt Perspektywa dla Kwidzyńskiego Starego Miasta w Polsce odpowiada na wyzwanie konkursowe nowoczesną architekturą z klasycznymi elementami.
Pozwala to na dialog między historycznym otoczeniem a kreowaniem nowego wizerunku miasta kwidzyńskiego.
Cel ten osiągnięto analizując istniejącą i historyczną sieć miejską miasta, dokumentację archiwalną, stosując odpowiednią skalę, proporcje i charakterystyczne fasadki trójosiowe.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Read more…

Jednakze i fundamenty palowe nie zawsze zapewniaja bezpieczenstwo mostu

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Pierwszy most Londyński z XII w. w czasie swego 700-letniego istnienia wymagał stałej naprawy podpór, które osiadały zarówno wskutek znacznej prędkości przepływu Tamizy, powodującej podmywanie podpór jak i z powodu nadmiernego obciążenia mostu opartymi na nim budynkami. Podobnie też fundamenty paryskiego Pont Neuf (XVI w. ) wymagały naprawy w krótkim czasie po jego wybudowaniu, chociaż po raz pierwszy przy projektowaniu fundamentów mostu powołano grupę ekspertów, która zadecydowała o sposobie ich wykonania. Wbrew opinii jednego z ekspertów, powzięto niewłaściwą decyzję zastosowania rusztu drewnianego zamiast pali . Read more…

Glówna przyczyna wydawalo sie zamarzanie

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Główną przyczyną wydawało się zamarzanie. Jednakże wątpliwości wywoływał fakt, że rysy pojawiały się nieraz dopiero po kilku latach, a nie w czasie pierwszej zimy po wybudowaniu mostu. W tej sytuacji podjęto zakrojone na szeroką skalę badania laboratoryjne i na obiektach spękanych. Wyniki tych badań można streścić następująco (Donczenko, Sieregin, Zacharow, 1957): Szerokość rys wynosiła w zasadzie od 0,1 do 3 mm. W miejscach rys szerokości większej niż 1 mm stwierdzono intensywną korozję osłonek kanałów, a w miejscach niewystarczającego wypełnienia kanałów – również korozję cięgien. Read more…

Moze ono zawierac rózne kwasy i zmieniajaca sie wilgotnosc

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Nie daje to jednak powodu do wątpienia w trwałość wszystkich mostów z betonu sprężonego, oczywiście jeżeli przy ich projektowaniu i budowie są przestrzegane określone zasady, a szczególnie: Zagrożenie korozją w dużym stopniu zależy od zanieczyszczenia powietrza wokół konstrukcji. Może ono zawierać różne kwasy i zmieniającą się wilgotność, np. cieple powietrze morskie może zawierać bardzo groźne chlorki. W agresywnym otoczeniu należy wymagać pełnego naciągu wstępnego by nie dopuścić do powstawania spękań betonu. Badania jednak wykazały, że rysy szerokości 0,3 mm, a nawet 0,4 mm nie przyspieszają korozji, jeżeli beton jest szczelny i stanowi otulinę odpowiedniej grubości, niedopuszczającą do karbonizacji stali. Read more…

Archiwum

© Copyright 2021 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved