Most ma przesla rozpietosci

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Pas był grubości 57 mm, pęknięcie miało długość 762 mm i sięgało do 102 mm na zewnętrznej stronie dźwigara. Ponadto wystąpiły także inne mniejsze spękania. Most ma przęsła rozpiętości: 56 + 2 X 113 + 56 [m]. Kilka tygodni przed katastrofą jedno przęsło w czasie betonowania na nim pomostu ugięło się ponad 15 cm pod ciężarem świeżego betonu, ale po zabetonowaniu pomostu sąsiedniego przęsła ugięcie zmniejszyło się o połowę. Uznano, że nie wywołało to szkodliwych naprężeń i nie miało nic wspólnego z awarią. Read more…

Ilosc manganu i chromu lacznie byla na maksymalnej dopuszczalnej granicy

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Ilość manganu i chromu łącznie była na maksymalnej dopuszczalnej granicy. Im wyższa jest zawartość w stali węgla, manganu i chromu, tym większa jest jej wytrzymałość, lecz tym gorsze są właściwości plastyczne, przy czym im więcej jest węgla, tym większa jest skłonność stali do kruchego pękania w miejscach koncentracji naprężeń i tym trudniejsze jest jej spawanie. Ponadto istotną wadą stali była jej niejednorodność: skład chemiczny i właściwości fizyczne w różnych punktach niektórych arkuszy blachy znacznie się różniły. Utrudniało to w dużym stopniu spawanie. Producent stali uznał jednak, że odpowiadała ona normie, gdyż skład chemiczny próbek pobranych w hucie mieścił się w granicach norm, choć w innych partiach materiału był niewłaściwy. Read more…

Zalamanie mostu nastapilo wskutek przerwania obu lancuchów od strony dolnego biegu rzeki

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Załamanie mostu nastąpiło wskutek przerwania obu łańcuchów od strony dolnego biegu rzeki, w odległości około 40 cm od początku kanałów wprowadzających łańcuchy do miejsca zakotwienia w przyczółku mostowym. W tych miejscach stwierdzono znaczne uszkodzenia łańcuchów przez korozję, zmniejszające przekrój do 1/5 przekroju pierwotnego (z 16700 do 3330 mm). Kanały te były nie dostępne i dlatego łańcuchy w nich nie mogły być kontrolowane i konserwowane. Wyloty kanałów znajdowały się tak nisko, że przenikała do nich brudna woda z nawierzchni. Przy takim osłabieniu łańcuchów można się tylko dziwić, że ich zerwanie nie nastąpiło wcześniej (Hruban, 1976). Read more…

Opisane uszkodzenia mostów spowodowaly podjecie w ZSRR wielu dzialan

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Opisane uszkodzenia mostów spowodowały podjęcie w ZSRR wielu działań. Między innymi ograniczono stosowanie konstrukcji sprężanych po stwardnieniu betonu, rozwinięto technologię wytwarzania belek mostowych z kablami napinającymi na stendach przed betonowaniem, opracowano nowe zasady przygotowania zaczynu iniekcyjnego i przeprowadzania iniekcji (Jarorniniak, 1959). W popularnym ilustrowanym magazynie wydawanym w RFN Stern ukazał się krótki artykuł informujący, że już po 20 latach eksploatacji most Schmargendorf z betonu sprężonego (Berlin Zachodni) nadaje się do rozbiórki z powodu poważnych uszkodzeń. Most, który po wybudowaniu w 1960 r. był uważany za niezwykle udany, obecnie jest zamknięty dla ruchu i wkrótce będzie rozebrany, ponieważ jego naprawa jest nieopłacalna. Read more…

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved