Zagadnienia komunikacyjne

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Szybki przyrost ludności z jednej strony, a potężnie narastające potrzeby przemysłu i handlu z drugiej, wywołują powstanie zagadnień komunikacyjnych w rozmiarach całkowicie nieznanych w czasach dawniejszych. Pomimo wielkich zdobyczy techniki, tworzącej cale nowe dziedziny urządzeń komunikacyjnych, zadania te całkowicie przerastają prymitywne metody urbanistyczne i prowadza do wielkich trudności konstrukcyjnych i gospodarczych. W ciągu wieku XIX organizują się, rozwijają różne rodzaje sieci komunikacyjnych, a mianowicie: żegluga morska i lądowa, związana z regulacją rzek i przeprowadzaniem kanałów, koleje żelazne, kolejki, autobusy i tramwaje, sieć ulic miejskich i dróg bitych. Wymagają one w granicach miasta i w okolicach podmiejskich szeregu urządzeń specjalnych i obszernych terenów tak dla prowadzenia samych linii komunikacji, jak również dla urządzeń pomocniczych, jak stacje, warsztaty, remizy, przystanie, mosty 1 przyczółki mostowe itd. W ogromnej większości miast powstają poszczególne grupy tych urządzeń z inicjatywy prywatnej, w bardzo wielu wypadkach pod wpływem wyłącznie zamierzeń spekulacyjnych. Charakterystyczny dla tych czasów wyścig nie tylko inicjatywy i przedsiębiorczości indywidualnej, ale również zaborczości i chciwości jednostki, nie kontrolowanej i nie kierującej się w najmniejszym nawet stopniu względami społecznymi, powodują komplikacje i krzyżowania się poszczególnych, zupełnie nieskoordynowanych, grup interesów gospodarczych i urządzeń technicznych. Jeżeli dodamy do tego ogólny brak myśli przewodnich i planowości w rozwoju organizmu miejskiego, to wkrótce staniemy wobec typowego obrazu miasta z początku wieku XX. Składa się nań bardzo szybki a w wielu wypadkach wręcz lawinowy przyrost ludności, bezplanowa zabudowa olbrzymich obszarów dornami koszarowymi, przeplatanymi urządzeniami i budowlami przemysłowymi, komunikacyjnymi i fabrycznymi oraz zupełny brak tere nów wolnych, zielonych. Mam tu na myśli tak tereny stanowiące własność prywatną, jak i tereny państwowe i komunalne, które by umożliwiały choćby doraźne naprawianie licznych wad w budowie organicznej miasta, narastajacych w ciągu całego stulecia. W szczególności zaś najgorszym wynikiem bezprzykładnego braku planowości w gospodarce miejskiej jest zupełny niemal brak terenów, stanowiących własność gmin miejskich. Dotyczy to tak miast polskich, jak również i innych krajów europejskich. Objaw ten występuje najdobitniej właśnie w czasach ostatnich, gdy dojrzały i doszły do formy jaskrawej braki społeczne miasta na początku wieku XX. [patrz też: rolety katowice , stalmot , altana ogrodowa projekt pdf ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf rolety katowice stalmot

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved