Grupy miast

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

W jednej często przeważają czynniki z dawna już działające i kształtujące organizm miejski, druga natomiast niczym nie związana staje sie wykładnikiem niemal w czystej formie działających umiejętności, poglądów i potrzeb przemysłu, handlu i gospodarki wieku XIX i początku XX. Są to liczne miasta o charakterze handlowym i przemysłowym w tych czasach powstające. Szybkość procesów gospodarczych, zachodzących ciagu tego stulecia, jest jedna z przyczyn chaotyczności i wadliwości budowy miasta. Sam wybór i podział terenów dla budowy nowych dzielnic, względnie dla zakladania nowych osiedli odbywa się pod wpływem wyłącznym celów gospodarczych, przemysłowych lub wręcz spekulacyjnych. Współdziałanie innych czynników urbanistycznych jest nikle i w wielu wypadkach bardzo jednostronne. Spostrzegamy często zupełny brak przewodnich myśli, kierujących budową, koordynujących różne potrzeby i czynniki, a wyrażonych w formie kompozycji urbanistycznej. Próbą braku własnego oblicza urbanistyki tych czasów jest niewolnicze trzymanie się dawnych dzielnic śródmiejskich i założeń pałacowych lub ich nieumiejętne kopiowanie we wszystkich tych wypadkach, gdy chodzi o nadanie pewnego charakteru monumentalnego i reprezentacyjnego nowym założeniom. O wyborze terenów decydują bardzo często bogactwa naturalne w formie złoży minerałów, rud, ropy naftowej, wód leczniczych itp. Powstają w ten sposób miasta związane swym istnieniem z tymi bogactwami, a obejmujące kopalnie, zakłady przemysłowe, fabryki, lub będące uzdrowiskami. Piękny krajobraz, łagodny klimat, obfitość słońca również dają podstawy istnienia i zapewniają nawet bogactwo wielu osiedlom górskim, uzdrowiskom kąpielowym, nadmorskim itd. Dziedziną, w której powyższe czynniki działają z dużym naciskiem , jest podział i przeznaczenie terenów, na których miasto i jego nowe dzielnice powstają. I tu spostrzegamy bardzo daleko idącą bezplanowo i chaotycznie. Czynnik warunków przyrodzonych, o czym wyżej była mowa, jest całkowicie pomijany. [podobne: rolety katowice , stalmot , altana ogrodowa projekt pdf  ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf rolety katowice stalmot

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved