Braki w organizacji miast nowoczesnych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Braki mieszkaniowe i zdrowotne, oraz trudności rozwoju kulturalnego szerokich niezamożnych warstw pracujących stanowią przeważnie ponad 90% ludności w miastach nowoczesnych. Braki te są bardzo trudne do usunięcia z trzech powodów; 1) tereny miejskie są przeważnie szczelnie zabudowane domami mieszkalnymi, fabrykami, magazynami lub urządzeniami technicznymi różnego rodzaju (stacje kolejowe, remizy, urządzenia portowe, urządzenia i budowle wojskowe itp.), 2) o ile tereny nie są zabudowane, a znajdują się w rękach prywatnych właścicieli, to ceny ich są bardzo wysokie, podniesione bądź przez faktyczną wartość okolicznych urządzeń miejskich, tj. ich technicznego wyposażenia, bądź przez tendencje spekulacyjne, bądź przez oba czynniki wpływające jednocześnie, 3) o ile nie mamy do czynienia z jednym lub drugim wypadkiem to występuje zwykle trzecia sytuacja, tj. tereny nie zabudowane 1 cena ich nie jest wygórowana — w tym jednak wypadku spotykamy się zwykle z zasadniczą trudnością wyzyskania ich dla różnorodnych racjonalnie skoordynowanych potrzeb miejskich, dzięki warunkom przyrodzonym tych terenów. Są to zwykle nieużytki, bagna, niziny malaryczne, obszary zalewowe, tereny skaliste o ostrych spadkach, lub położone w dużej odległości od miasta, a więc takie, które wymagają wykonania wielkich prac technicznych i nakładów finansowych, aby mogły spełnić w sposób właściwy rolę terenów mieszkaniowych, wypoczynkowych, parkowych itd. Krótkowzroczna polityka państwowa i komunalna prowadzona w tej dziedzinie lub jej brak zupełny doprowadziły organizm miasta na początku wieku XX do sytuacji bardzo trudnej. Dotyczy to w szczególności miast wielkich i w najwyższym stopniu miast olbrzymich (ponad 1,000.000 mieszk.). Braki te występują najjaskrawiej w krajach Europy środkowej i zachodniej, gdzie duża ilość miast wielkich wchłania przeważającą nieraz cześć ludności całego kraju, skazując ją na bardzo złe warunki egzystencji. [przypisy: rolety katowice , stalmot , altana ogrodowa projekt pdf ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf rolety katowice stalmot

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved