Nowoczesna urbanistyka

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Pewna chaotyczność i szybkość rozwoju odzwierciedliły się w budowie miasta i spotęgowały i tak już wielkie zadania, jakie stanęły przed urbanistyką nowoczesną. Będziemy usiłowali poddać je bliższemu zbadaniu i skoordynowaniu ich celów i Środków dla dobra konstrukcji i formy miasta nowoczesnego. I podkreślimy tu znowu szczególne atuty, które los dał miastu polskiemu. Szkodliwe pod wieloma względami rządy zaborcze, krzywdzące i zaniedbujące miasto polskie, opóźniały też w nich rozwój współczesnych środków komunikacyjnych. Dzięki temu dziś mamy możność w wielu wypadkach wprowadzenia od razu systemów bardziej przemyślanych i skoordynowanych z całością organizmu miejskiego, niż to uczyniło wiele miast na Zachodzie i w Ameryce, gdzie popełniono szereg błędów, nie dających się niemal naprawić. W spuściźnie po wieku XVIII otrzymuje miasto wieku XIX przeważającą część domów mieszkalnych o typie jednorodzinnym, lub co najwyżej — parorodzinnym. Odwieczne tradycje i panujący obyczaj podtrzymują ten typ domu jako podstawową komórkę organizmu miejskiego. Spotykamy odstępstwa od reguły w szeregu miast częściowo przeludnionych lub zacieśnionych pasami fortecznymi wieku XVIII. Są to jednak wyjątki potwierdzające prawidło zasadnicze. Dom jednorodzinny, zbudowany na odpowiednio urbanistycznie ujętej i skonstruowanej działce budowlanej i sytuowany w racjonalnie skomponowanym bloku miejskim wywodzi się z dojrzałego organizmu Średniowiecznego i nadaje kierunek budowie miasta przez parę set lat z rzędu. Jest on komórką tak racjonalną i wszechstronnie rozwiniętą i dojrzałą, że narzuca swą konstrukcję i formę nawet tym miastom, które powstają na terenie zupełnie dziewiczym, w warunkach zupełnie odmiennych, w atmosferze potężnego rozwoju gospodarczego i technicznego w wieku XIX. Dyktuje on sposób zabudowy gigantycznym miastom amerykańskim. Powtarzają one typ zabudowy europejskiego miasta gotyckiego tak w konstrukcji bloku i działki budowlanej, jak i w układzie zasadniczym samego domu. Bardzo znaczna ilość bloków budowlanych, planowanych i zabudowanych w wieku XIX w New Yorku. [więcej w: konsorcjum stali zielonka , technorattan na metry , systemy suchej zabudowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konsorcjum stali zielonka systemy suchej zabudowy technorattan na metry

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved