Odbudowa i naprawa miast europejskich

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Odbudowa i naprawa miast europejskich — a polskich w szczególności — po bezgranicznych zniszczeniach dokonanych w II wojnie Światowej, stawiają rozlegle zadania urbaniście dzisiejszemu. Zadania te potęgują się jeszcze przez wielkie postulaty postępu społecznego, przez konieczność podniesienia poziomu mieszkalnictwa, podniesienia przemysłu, polepszenia i rozwoju warsztatów pracy we wszelkich jej postaciach. Tezy zasadnicze urbanistyki, przeprowadzone w Obu tomach w pierwszych dwóch wydaniach tej pracy zostały podkreślone i wysunięte na czoło zagadnień doby obecnej przez sam bieg życia człowieka i przez demokratyczny rozwój społeczeństwa współczesnego. Odbudowa i szybki dalszy rozwój mieszkalnictwa jest nieodzowny dla dobra jednostki i dobra ogółu. I również nieodzowną jest radykalna przebudowa i rozwój warsztatów pracy — od pola uprawnego i wielkiej hali fabrycznej do uniwersyteckiego audytorium i pracowni uczonego lub artysty. Zadania te spotęgowały się jeszcze stokrotnie na ziemiach polskich, gdzie uległ przebudowie podstawowy układ geograficzny państwa, jego struktura polityczna i gospodarcza — gdzie należy odbudować i nowocześnie ukształtować pod względem urbanistycznym obok Warszawy szereg wielkich miast na Ziemiach Odzyskanych, oraz dziesiątki i setki miast małych i Średnich na całym, na nowo zagospodarowanym Obszarze kraju. Zadania urbanisty opierają się w dobie obecnej na Ścisłej współpracy z wielką dziedziną planowania polityczno-gospodarczego i społecznego — w postaci planów regionalnych i krajowych — ekonomicznych i przestrzennych. Na tym tle plan miasta i jego zasadnicze funkcje, tj. mieszkanie i praca, stają się wielkim samodzielnym członem planu całego kraju lub poszczególnych jego regionów. Miasto małe i Średnie zarówno jak miasto wielkie i milionowe winny współpracować harmonijnie, odpowiednio do swej wielkości i swego typu funkcjonalnego, dla osiągnięcia wspólnych celów — wyższego poziomu rozwoju człowieka i społeczeństwa nowoczesnego. [hasła pokrewne: piasek gliniasty , stalowkanet , gazeta kociewska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazeta kociewska piasek gliniasty stalowkanet

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved