Organizmy miejskie

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Możemy z radością stwierdzić, że Polska zaledwie w kilku swych miastach reprezentuje braki w organizmach miejskich. Natomiast w znacznej liczbie miast małych i średnich, które zawierają w swych murach przeważającą część ludności miejskiej, posiadamy doskonałe widoki naprawy braków budowy i gospodarki urbanistycznej. Pomimo pewnych objawów zaniedbania i ubóstwa, a często i bezplanowości zabudowy, miasta polskie posiadają z punktu widzenia urbanistyki nowoczesnej bezcenne bogactwo, decydujące o dalszych losach racjonalnego rozwoju urbanistycznego. Bogactwem tym jest luźność zabudowy, na ogół mała wysokość domów i obfitość terenów nie zabudowanych w granicach miasta. W pewnym stopniu również stroną dodatnią jest często spotykany brak wielu urządzeń miejskich, niejednokrotnie przeprowadzanych w miastach zachodnich w sposób wadliwy. Brak ten umożliwia wyposażenie obecnie miasta w takie urządzenia, które by były zgodne ze współczesnymi wymaganiami technicznymi i gospodarczymi, a w pierwszym rzędzie z potrzebami społecznymi nowoczesnego państwa. «Tabula rasa», pozostawiona przez stuletnią wadliwą gospodarkę większości miast polskich. otwiera wielkie możliwości i szerokie horyzonty dla twórczej pracy urbanistycznej w dobie obecnej. Podstawowy warunek przyrodzony dobrze w przyszłości zorganizowanego miasta nie został w nich zatracony: jest w nich obfitość ziemi, powietrza i słońca. Wojny napoleońskie, nowy ustrój państw, znaczne przemiany polityczne i społeczne oraz rozwój techniki wojennej w w. XIX tworzą tło, na którym rozwija swe wpływy czynnik warowności. Mówiąc już o budowie miasta w przeszłości i określając rolę warowności w organizmie miejskim wieku XVIII, podkreśliłem, że zagadnienia militarne usunęły się niemal całkowicie ze sfery bezpośrednich wpływów miasta i stały się zagadnieniem państwowym największej wagi. Sprawa warowności miasta stała się nadrzędną w stosunku do ustroju i władz administracji miejskiej. Wielka polityka mocarstw europejskich wysunęła siłę militarną państwa i narodu do rzędu najwyższego w szeregu różnych wpływów i stosunków kierujących życiem narodów. Jednocześnie wzmagały się, jak to wyżej wspomniałem, z wielka szybkością zasoby gospodarcze narodów europejskich. [przypisy: rolety katowice , stalmot , altana ogrodowa projekt pdf ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf rolety katowice stalmot

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved