Wzrost szybkości środków lokomocji.

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Ze wzrostem przewożonych ludzi i mas towarów wzrastały szybkości środków lokomocji. Gdy szybkość maksymalna konnych pojazdów osobowych na początku wieku XIX wynosiła Średnio kilka lub kilkanaście kilometrów na godzinę, to w sto lat później szybkość kolei wynosiła już koło stu kilometrów, a w czasach ostatnich na próbach samochodów, specjalnie do tego budowanych, przekracza już czterysta kilometrów na godzinę, szybkość samolotów osiąga 1000 km. Gdy pojazd konny wiózł ładunek jednej lub półtorej tony, to dziś pociąg towarowy przewozi tysiące ton. Największe okręty żaglowe posiadały po parę tysięcy ton objętości, a w r. 1938 spuszczono na wodę Normandie i Queen Mary — dwa kolosy po siedemdziesiąt pięć tysięcy ton. Dyliżans pocztowy wyładowywał na stacji kilku podróżnych, a współczesny pociąg osobowy — 500—1000 osób. Stwierdzając ten niebywały wzrost Środków techniki komunikacyjnej należy zdać sobie sprawę z jego wpływów na budowę miasta. Już analiza oddziaływania komunikacji na konstrukcję i formę miasta w epokach ubiegłych wskazywała, jak wielkie były jej wpływy, kształtujące nieraz nie tylko sytuacje miasta, ale odzwierciedlające sie w całym jego układzie, w zabudowie, w wyzyskaniu warunków przyrodzonych i w dojrzewaniu formy architektonicznej. Ogólny pogląd na rozwój miasta wieku XIX pozwala stwierdzić jeden fakt zasadniczy o charakterze niemal paradoksalnym: im więcej technika komunikacyjna dawała możliwości dodatniego kształtowania całości zabudowy miasta i mieszkania, tym bardziej stawało się ono wadliwe i stłoczone, odbierając mieszkańcom podstawowe warunki zdrowej egzystencji, tj. ziemię, powietrze i słońce. Wszystkie bowiem wynalazki i możliwości techniczne były zużytkowane wyłącznie dla jednostronnie rozumianych ce— łów gospodarczych bez planu ogólnego i nie pod kątem potrzeb społecznych, które coraz mocniej i jaskrawiej występują w wielkim mieście współczesnym. [hasła pokrewne: kdk kutno , brikomarsze inowrocław , kastor bike ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brikomarsze inowrocław kastor bike kdk kutno

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved