Metoda badania konstrukcji i formy miasta

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Działy dotyczące nowszych zdobyczy w układach sieci komunikacyjnych i w układzie miasta powinny się przyczynić do oświetlenia potrzeb właściwej nowoczesnej struktury miasta, funkcjonalnego układu jego dzielnic i celowej współpracy sieci komunikacyjnych. Jednakże zagadnieniem podstawowym życia miasta jest przywrócenie równowagi człowieka w przyrodzie, stworzenie w mieście środowiska dodatnich warunków naturalnych, z którego został on wyrwany przez wadliwe przerosty i chaotyczne procesy urbanizacji wieku XIX. W dalszym ciągu tej pracy poszukuje właściwe drogi przywrócenia tego środowiska tak odnośnie całego organizmu miejskiego, jak i jego różnorodnych dzielnic — w szczególności dzielnic mieszkalnych. Pragnąłbym, aby praca niniejsza oświetliła w sposób właściwy zagadnienia struktury i formy miasta, aby umożliwiła nowoczesnemu urbaniście stworzenie, na podstawie nowych warunków społecznych i gospodarczych, nowych kształtów miasta jako odwiecznego dzieła sztuki. Metoda badania konstrukcji i formy miasta ułatwi nam poznanie rysów typowych miasta europejskiego w ostatnim stuleciu jego rozwoju, tj. od poczatku wieku XIX do początku wojny światowej w r. 1914. Już na przełomie wieków XVIII i XIX chyli się ku upadkowi wielka francuska szkoła .urbanistyczna, zatracająca swą rację bytu w miarę całkowitego i chwilami wręcz katastrofalnego zaniku jej dawnych podstaw. Wielka rewolucja francuska, wojny napoleońskie, przemiany społeczne i nowy ustrój polityczny i gospodarczy Europy, tworzący się od czasu Kongresu Wiedeńskiego, zapoczątkowują nową erę w rozwoju miasta europejskiego. Działanie sześciu czynników urbanistycznych, których koordynacja i harmonijne współdziałanie cechowało zanikającą szkole francuską, zaczyna wchodzić na zupełnie nowe tory. Ewolucja ustroju gospodarczego Europy, przeszedłszy kolejne stadia Od samowystarczalnej jednostki gospodarczej gminy średniowieczne j do stanu ożywionej wymiany towarów między państwami europejskimi, wkracza w okres potężnej hegemonii gospodarczej państw europejskich nad cała kulą ziemską [więcej w: piasek gliniasty , stalowkanet , gazeta kociewska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazeta kociewska piasek gliniasty stalowkanet

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved