Funkcje obronne miasta

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Długość promienia kręgu jest funkcją zasięgu broni palnej, a przede wszystkim artylerii. Zasada ta sama, jaka decydowała o pierścieniu obronnym miast epok ubiegłych przy zupełnie odmiennej i nieporównanie bardziej prymitywnej technice wojennej. Wał ziemny, palisada, mury i baszty gotyckie, wielkie umocnienia ziemne i murowane z płaskimi bastionami wieku XVI— XVIII — oto ewolucja podstawowych urządzeń obronnych. Dzida, łuk, kusza, arkebuz, prymitywne działo brązowe, bardziej udoskonalona broń palna ręczna i działo XVII—XVIII wieku — to długi szereg wynalazków techniki wojennej, która w jednakowym stopniu uzbraja i atakującego i obrońcę twierdzy. Wiek XIX jak w każdej innej dziedzinie techniki, tak również i w sposobach walki wprowadza daleko idące udoskonalenia. Ciężka artyleria, armata szybkostrzelna, karabin magazynowy, karabin szybkostrzelny maszynowy; płyty pancerne stosowane w marynarce wojennej i w fortach lądowych — oto szereg zdobyczy, które w stosunku do planu miasta-twiedzy wpływają w sposób swoisty. Przede wszystkim dalekonośność karabinu, przekraczajaca już przed wojną Światową 2000 metrów, oraz zasięg działa ciężkiego lądowego i okrętowego, wynoszący kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów, wpływają w sposób decydujący na bardzo znaczne powiększenie promienia pierścienia fortyfikacji, mających uchronić Śródmieście od bezpośredniego ognia nieprzyjacielskiego. Wyniki tego Są bardzo znamienne pod względem urbanistycznym. Ustaje nacisk bezpośredni fortyfikacji na wewnętrzny układ miasta, rozluźniają się tereny przylegające do Śródmieścia, natomiast obszary dalej położone zajmowane są na bardzo rozległe urządzenia forteczne. Forty i ich przedpola, tereny maskujące urządzenia obronne. jak zarośla sztuczne i zagajniki, pola ćwiczeń dla oddziałów załogi fortecznej — to wszystko rośnie w skali i wymaga obszarów znacznych mierzących po kilkanaście i kilkadziesiąt hektarów powierzchni na jednym odcinku pasa fortecznego. Liczne urządzenia komunikacyjne, jak sieć dróg strategicznych, szos fortecznych, linii kolejek oraz szereg urządzeń specjalnych przy liniach kolei normalnotorowych, dopełniają ten skomplikowany organizm techniczny, jakim się stało miasto-twierdza wieku XIX. [więcej w: rolety katowice , stalmot , altana ogrodowa projekt pdf ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf rolety katowice stalmot

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved