Miasto współczesne

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Badając miasto polskie w bogatej epoce jego rozwoju, zestawiając jego drogi i ostateczne wyniki i porównywujac z procesami urbanistycznymi ubieglych czasów, dochodzimy do przekonania, że i w mieście współczesnym działają odwieczne, znane nam już czynniki urbanistyczne. Nadają one swe piętno niezatarte stałym zabiegom i usiłowaniom człowieka stworzenia sobie różnymi drogami i sposobami technicznymi i gospodarczymi dogodnego mieszkania i warsztatu pracy. Epoce dzisiejszej brak jest ścisłego i racjonalnego programu budowy miasta. Czynnik wszechstronnie przemyślanej kompozycji przestał odgrywać właściwą sobie rolę kierowniczą w powstawaniu miasta i jego dzielnic i w niezliczonych czynnościach gospodarczych, technicznych i administracyjnych, z procesem tym związanych. Zadaniem pracy niniejszej jest ustalenie drogą porównania wyników analiz dotychczasowych oraz drogą badania miasta współczesnego, pewnych syntetycznych wskazań do kompozycji urbanistycznej miasta nowoczesnego, W pracy tej liczyć się będziemy z coraz to nową treścią i z nowymi formami, w jakich występuje dziś wpływ pięciu poprzedzających czynników urbanistycznych, działających rozbieżnie, bez jakiejkolwiek koordynacji i rozsadzających dzięki temu współczesny organizm miejski. Pracę tę w znacznym stopniu już syntetyczną, będziemy wykonywali w ten sposób, aby przy analizie miasta wieku XIX, budowanego w Europie lub w Ameryce, ustalić te dane dodatnie czy ujemne, które wejdą w zakres syntezy, wiodącej do racjonalnej i celowej budowy miasta nowoczesnego. W tym celu będziemy odpowiednio grupowali wyniki analiz miasta epok ubiegłych i miasta wieku XIX, oraz spostrzeżenia dotyczące działania poszczególnych czynników urbanistycznych. Dadzą nam one w ostatecznym wyniku wskazania w pięciu zasadniczych dziedzinach budowy miasta nowoczesnego. [przypisy: gaz propan butan cena , kino millenium łomża , brw grudziądz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brw grudziądz gaz propan butan cena kino millenium łomża

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved