Skutki nowoczesnego rozwoju gospodarczego na miasta gotyckie, renesansowe i barokowe

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Widzimy obecnie całe szeregi miast gotyckich, renesansowych i barokowych, wciągniętych w porywający wir nowoczesnego rozwoju gospodarczego. W ubiegłych epokach swego powstania i rozwoju sharmonizowane i podporządkowanie działaniu pewnych czynników urbanistycznych, obecnie wchodzą w stadium gwałtownego przewrotu ekonomicznego. Szybkie wzbogacanie sie i podnoszenie stopy życiowej części ludności miejskiej, oraz jej niebywale wysoki i wciąż wzmagający się przyrost, dosłownie rozsadzają dotychczasowy organizm miejski. Zaczyna on chaotycznie i zupełnie przypadkowo w pewnych swoich częściach wyrastać w górę, lub wszerz. W ogromnej, przeważającej ilości wypadków rozrost ten nie jest kierowany żadnymi rozumnymi względami. Żywiołowy i ślepy pęd tworzenia nowych, choćby jak najgorszych pod każdym względem, mieszkań i pomieszczeń dla potężnie rozwijającego się przemysłu i handlu, nie stoi w żadnym związku z dotychczasowym mniej lub więcej harmonijnym i racjonalnym rozwojem miasta epok ubiegłych. Gwałtowna i bezplanowa budowa ta prowadzi do kolejnej utraty przez mieszkańców miasta podstawowych warunków egzystencji: mieszkanie w mieście zostaje pozbawione zasadniczych swych elementów tj. ziemi, powietrza, słońca i częściowo zdrowej wody. Charakterystyczny rozwój organizmu urbanistycznego w kierunku pionowym i poziomym prowadzi do jednakowo wadliwych wyników — w nierównym jednak stopniu. Budowa pionowa tj. nadstawianie coraz większej ilości kondygnacji na tej samej działce budowlanej pozbawia mieszkańców całkowicie trzech głównych elementów, tj. ziemi, powietrza i słońca, zacieśniając coraz bardziej przekrój ulicy oraz dziedzińca. Powoduje ona jednocześnie szereg trudności i komplikacyj w ruchu ulicznym, w arteriach, pochodzących z czasów ubiegłych i nie przygotowanych do wchłonięcia wielkich ilości pojazdów i przechodniów w nowej epoce. Budowa w kierunku poziomym, prowadzona na terenach nie zabudowanych i odpowiednio do celów miejskich przygotowanych, nie nasuwałaby zasadniczych wątpliwości. Niestety jednak odbywa się ona przeważnie na działkach budowlanych już częściowo zabudowanych, o charakterze śródmiejskim lub na terenach nie przygotowanych podmiejskich. [więcej w: gaz propan butan cena , kino millenium łomża , brw grudziądz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brw grudziądz gaz propan butan cena kino millenium łomża

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved