Rola spraw kolejowych na ziemiach Polski

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Ziemie odrodzonej Rzeczypospolitej były traktowane przez rządy zaborcze jako pole przyszłej wojny. Wynikiem tego była nie tylko budowa licznych twierdz. warownych przyczółków mostowych itp., lecz również dostosowanie wielkich urządzeń kolejowych do potrzeb czy to strategicznych, czy to polityczno-handlowych trzech wrogo do siebie usposobionych cesarstw. Dzięki temu całe połacie kraju i szeregi miast i osiedli były w zupełności pozbawione korzyści komunikacji kolejowej lub też, w razie budowy kolei, były traktowane jako obiekty drugorzędne, podporządkowane całkowicie planom gospodarczym i wojskowym ogólnopaństwowym, bardzo często z wyraźnym lub wręcz złośliwym pomijaniem spraw lokalnych miejskich. Nawet największe miasta Polski, jak Poznań, Kraków, Warszawa, Lwów i Wilno w wysokim stopniu były lekceważone w tej dziedzinie życia państwowego i miejskiego. W miastach prowincjonalnych byłego zaboru rosyjskiego uderzał pewien system prowadzenia linii kolejowej, polegający na omijaniu dużych nawet miast i osiedli w odległości 2—4 kilometrów. Toteż dziś miasta takie, jak Lublin, Kalisz, Sochaczew i liczny szereg innych, mają wiele trudności gospodarczych i technicznych przy uporządkowaniu odziedziczonego po zaborcach bezładu w zabudowie miasta i jego urządzeń kolejowych. Trzecią z kolei grupę urządzeń komunikacyjnych stanowią parowe kolejki dojazdowe i podmiejskie. Stanowiły one przed okresem komunikacji elektrycznej niezbędne dopełnienie wielkiej sieci kolei parowych normalnotorowych. Rozwijały i zaspakajały ruch towarowy w okręgach rolniczych, przemysłowych, leśnych, pozbawionych dostatecznej ilości kosztownych w budowie i utrzymaniu linii głównych, a jednocześnie służyły dla komunikacji podmiejskiej w rozrastających się [patrz też: kdk kutno , brikomarsze inowrocław , kastor bike ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brikomarsze inowrocław kastor bike kdk kutno

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved