Wielkie miasta warowne

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Wyjątki stanowią nieliczne wielkie miasta warowne oraz jedyny twór urbanistyczny, nie związany żadnymi pierścieniami fortecznymi a wchłaniający najgorsze, rodzące się w tych czasach typy zabudowy ciasnej i nieracjonalnej. Jest to przyszłe największe miasto kontynentu — Berlin. Mocny bardzo wpływ dawnego obyczaju budowy domu jednorodzinnego zaczyna zanikać w miastach kontynentu pod wpływem ujemnego oddziaływania warunków prawnych. Wyżej zaznaczyłem już, że ukształtowanie się wielkich organizmów państwowych zaczynało nieraz ciążyć pod wieloma względami na samorządowych organizacjach miejskich. Cele polityki państwowej, skarbowej, podatkowej i gospodarczej mijały się często całkowicie z analogicznymi celami gospodarki miejskiej, a powaga lub wręcz przewaga siły państwa zaczęła się odbijać szkodliwie na budowie i rozwoju gospodarczym i społecznym miasta. Analizując miasto wieku XIX i początku XX możemy na przykładzie dwóch największych miast europejskich, tj. Londynu i Berlina, poczynić szereg spostrzeżeń, które z jednej strony wyjaśniają pochodzenie większości niedomagań budowy miasta w dziedzinie czynnika prawnego — z drugiej strony wskazują, jaka drogą należy iść ku poprawie i nowym podstawom budowy nowoczesnego organizmu urbanistycznego, Londyn, a równorzędnie z nim wszystkie miasta angielskie, rozwijają się i zabudowują na podstawie odwiecznego krajowego prawa dzierżawy gruntów. Właściciele wielkich obszarów miejskich i podmiejskich par— celując Swe tereny dla potrzeb zabudowy miejskiej, nie sprzedają ich, lecz tylko dzierżawią za względnie niewysoką tenutą na długie terminy. W ten sposób budujący nie jest obciążony od razu wysoka ceną nabywczą działki budowlanej i może przy niewielkim kapitale zbudować dom odpowiadający jego potrzebom. Dom ten jest z reguły domem jednorodzinnym, a jego wielkość, wyposażenie i kosztowność wykończenia odpowiada możliwościom właściciela, jego sytuacji społecznej i wysokości dochodów. Współdziała tu rów nież w znacznym stopniu wysoki poziom zamożności państwa i niemal całej jego ludności. [przypisy: konsorcjum stali zielonka , technorattan na metry , systemy suchej zabudowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konsorcjum stali zielonka systemy suchej zabudowy technorattan na metry

Archiwum

© Copyright 2021 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved