Przemysł środkowej i zachodniej Europy

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Przemysł środkowej i zachodniej Europy zaopatruje w swe produkty Europę wschodnią i cztery inne części Świata, wydobywając z nich surowce, wzniecając zapotrzebowanie na coraz nowe produkty, rozszerza w ten sposób swe rynki zbytu i organizuje olbrzymi mechanizm gospodarki Światowej. Dopiero w drugiej połowie wieku XIX przyłączają się do tej pracy przodujących państw europejskich Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Nieznany w dziejach przypływ bezmiernych bogactw ze wszystkich części Świata do Europy, przypływ ludności do miast i niebywale szybki jej przyrost — oto tło procesów urbanizacji krajów europejskich. Pewna harmonia, cechująca w przeważającej ilości wypadków powstawanie miasta w epokach ubiegłych, zatraca się całkowicie w wieku XIX. Współdziałanie poszczególnych czynników urbanistycznych i ich skoordynowanie mocą Świadomej kompozycji i planowości w budowie miasta, zanika całkowicie w gorączkowej atmosferze budowy doraźnej i chaotycznej. Da się ona raczej przyrównać do bezładnie i prowizorycznie założonego obozowiska, niż do wynikającego z jakiejkolwiek myśli przewodniej procesu twórczości gospodarczej lub technicznej. Wszystkie organy, odpowiadające poszczególnym funkcjom miasta, są tu bądź całkowicie nie skrystalizowane, bądź zupełnie bezładnie w organizmie miejskim pogmatwane i przypadkowo rozrzucone. Przy tym ujemne objawy te można zauważyć tak w najmniejszych, jak i w największych tworach miejskich wieku XIX. Olbrzymie przemiany materialne i społeczne i idąca z nimi w parze ewolucja nauki, sztuki, polityki i ekonomii i wszelkich innych dziedzin myśli tworzą tło i podstawę, podobnie jak w wiekach ubiegłych — swoistych procesów rozwojowych ustroju miasta w okresie lat 1800—1914. Analiza niektórych dziedzin miast typowych, polskich i obcych, rozwijających się lub powstających w tych czasach, będzie stanowiła nie tylko ciąg dalszy badania naukowego miasta przeszłości, ale ponadto pozwoli nam wyciągnąć pewne wnioski syntetyczne. Oświetli ona przyczyny niesłychanie niskiego poziomu budowy i formy miasta współczesnego i pomoże ustalić pewne kierunki i sposoby jego naprawy. [hasła pokrewne: gaz propan butan cena , kino millenium łomża , brw grudziądz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brw grudziądz gaz propan butan cena kino millenium łomża

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved