Przyrost ludności i powstawanie miast przemysłowych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Cały szereg ustaw parlamentu angielskiego będzie coraz dalej i głębiej wpływał na sposoby zabudowy miasta i wreszcie ostatnia ustawa, wydana w r. 1932, opanowuje już cała dziedzinę twórczości i pracy urbanistycznej współczesnego miasta angielskiego i całego nawet kraju, i nadaje właściwy kierunek w tworzeniu wielkich planów regionalnych, Opierając sic na trwałych podstawach tradycji domu jednorodzinnego i na współdziałaniu głębokiej kultury życia codziennego oraz rozporządzając nowoczesnymi metodami technicznymi, urbanistyka angielska zyskała w czynniku prawnym silny motor, działający dla osiągnięcia wielkich celów budowy miasta nowoczesnego. Odmienny obraz spostrzegamy badając miasto kontynentalne. Zacieśniając coraz bardziej sferę wpływów samorządów miejskich, władza państwowa jednocześnie nie rozwiązuje swymi wpływami administracyjnymi i prawnymi najbardziej nawet palących zagadnień urbanistycznych. Olbrzymi przyrost ludności i powstawanie miast przemysłowych nie znajduje zrozumienia wśród organów prawno-państwowych. Za przykład klasyczny może tu służyć potężnie rozrastające się największe dziś miasto kontynentu, Berlin. Silnie eksploatowane w celach podatkowych przez ubogi jeszcze w wieku XVII rząd pruski, miasto to zaczyna potężnie się rozrastać w ciągu wieku XIX. Stając się stolicą nowo utworzonego cesarstwa niemieckiego w roku 1871, zdobywa ono coraz większe znaczenie w światowym ustroju gospodarczym, skupia w sobie nie tylko handel i przemysł niemiecki, ale wpływa w znacznym stopniu na stosunki międzynarodowe ekonomiczne. Objawy te stają się, podobnie jak w analogicznych innych wypadkach, powodem ogromnego przyrostu ludności — w znacznym stopniu ludności ubogiej, emigrującej ze wsi do wielkiego miasta dla zarobku. I wtedy dostrzegamy w działaniu czynnika prawnego, będącego bardzo silnym narzędziem wpływów w ręku monarchicznego rządu ówczesnej Rzeszy i Prus, zupełny brak inicjatywy lub też wyraźne choć może nieświadome działanie na szkodę urbanistycznego ustroju potężnie wyrastającego miasta. [podobne: zum kwidzyn , jak zbudować ziemiankę , kurier bytowski ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak zbudować ziemiankę kurier bytowski zum kwidzyn

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved