Chicago

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Chicago i w dziesiątkach innych miast amerykańskich wykazuje charakterystyczną zwartą, szeregową zabudowę dornami jednego typu, na działkach o siedmiu — ośmiu metrach szerokości. Są one niemal dosłownym powtórzeniem bloku gotyckiego, dominującego tak w miastach polskich, jak i innych krajów kultury europejskiej. Obyczaj dobrej, racjonalnej zabudowy działa tu z nieprzezwyciężoną mocą poprzez wieki całe i promieniuje ponad pięć tysięcy kilometrów odległymi miastami Ameryki. Z całym naciskiem należy też podkreślić role kultury mieszkaniowej szczepów anglosaskich. One najdłużej, bo przez cały wiek XIX podtrzymywały obyczaj budowy domu jednorodzinnego. Read more…

Nowoczesna urbanistyka

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Pewna chaotyczność i szybkość rozwoju odzwierciedliły się w budowie miasta i spotęgowały i tak już wielkie zadania, jakie stanęły przed urbanistyką nowoczesną. Będziemy usiłowali poddać je bliższemu zbadaniu i skoordynowaniu ich celów i Środków dla dobra konstrukcji i formy miasta nowoczesnego. I podkreślimy tu znowu szczególne atuty, które los dał miastu polskiemu. Szkodliwe pod wieloma względami rządy zaborcze, krzywdzące i zaniedbujące miasto polskie, opóźniały też w nich rozwój współczesnych środków komunikacyjnych. Dzięki temu dziś mamy możność w wielu wypadkach wprowadzenia od razu systemów bardziej przemyślanych i skoordynowanych z całością organizmu miejskiego, niż to uczyniło wiele miast na Zachodzie i w Ameryce, gdzie popełniono szereg błędów, nie dających się niemal naprawić. Read more…

Ruch samochodowy

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Samochód zaczyna się rozwijać powoli i nieśmiało jeszcze przed pierwszą wojną światową. Dzięki wszechstronnemu udoskonaleniu motoru spalinowego w czasie wojny zyskuje coraz większe rozpowszechnienie. Jednocześnie zaczyna odgrywać coraz wiekszą role w ruchu osobowym i towarowym śródmiejskim. Łącznie z ruchem autobusów wpływa on w sposób charakterystyczny na budowę miasta, powodując ulepszenie bruków, porządkowanie ruchu ulicznego itp. Dla miast największych tj. Read more…

Rozwiązania komunikcyjne

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Komunikacja miejsca rozwija się one bardzo szybko niezależnie od warunków lokalnych, z przewagą jednego lub drugiego systemu. Jednakże miasta największe i najszerzej zabudowane zaczynają już w tych czasach poszukiwać rozwiązań komunikacji w dwóch poziomach. New York tworzy już konkretne projekty kolejek miejskich nadziemnych parowych, prowadzonych na wiaduktach Środkiem ulic, a Londyn przystępuje do budowy parowych kolei podziemnych, prowadzonych w tunelach. Jest rzeczą charakterystyczną, że pomysły te dojrzały w miastach o kulturze anglosaskiej, w których obyczaj mieszkania w domach jednorodzinnych powodował niezmiernie szerokie zabudowanie dzielnic mieszkaniowych, a przez to samo rozszerzał całość miasta, w których omnibus i tramwaj konny już nie mógł wypełnić zadań komunikacyjnych, ani pod względem szybkości, ani pod względem masowości. Jednocześnie zaś miasta olbrzymio rozrastające się na kontynencie nie były jeszcze tak przezorne i nie szukały rozwiązań W komunikacji dwupoziomowej pomimo swych milionowych cyfr zaludnienia, np. Read more…

Anglia

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Anglia jest u szczytu potęgi politycznej i ekonomicznej, jest środkiem i mózgiem potężnej organizacji gospodarki produkcyjnej, obejmującej niemal świat cały. Stąd też czerpie olbrzymie zyski, a taniość kapitału pozwala na coraz dalsze i bogatsze inwestycje techniczne związane ściśle z budową domu, ulicy i całego organizmu miejskiego, Tak dodatnie warunki materialne przyczyniają się oczywiście do podtrzymania dawnego typu domu jednorodzinnego, jako wyrazu odwiecznej i głeboko zakorzenionej kultury anglosaskiej. Nacisk organów państwowych w sferze administracyjnej i podatkowej nie daje się we znaki i nie wywiera wpływu ujemnego na samorządy miast, które rozwijają się i zabudowują w myśl dobrze rozumianych i racjonalnie na ogół interpretowanych tradycji. Brak powstawania i oddziaływania jakichkolwiek dyrektyw administracyjnych i praw jest jednak uderzający. W równym stopniu organy państwowe, jak i samorządowe miejskie nie zda ją sobie sprawy z potęgi procesów urbanizacji, jakie zachodzą w ich obliczu. Read more…

Gdy ciagnik wjechal na przeslo nastapilo zlamanie wszystkich czterech stalowych dzwigarów glównych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Katastrofa nastąpiła w rok po oddaniu mostu do użytku, 10 lipca 1962 r. w czasie przejazdu ciągnika z przyczepą, o łącznej masie około 45 t. Gdy ciągnik wjechał na przęsło nastąpiło złamanie wszystkich czterech stalowych dźwigarów głównych. Były to belki dwuteowe, spawane, ze stali o dużej wytrzymałości. Oba pasy belki były połączone ze środnikiem spoinami pachwinowymi. Read more…

Spawacze byli niewystarczajaco wyszkoleni

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Spawacze byli niewystarczająco wyszkoleni i zupełnie nieobeznani ze spawaniem stali o dużej wytrzymałości. Nie opracowano też technologii spawania, a zwłaszcza kolejności nakładania spoin i wymagań dotyczących suszenia elektrod. Mimo, że stal z wielu wsadów miała nadmierną ilość węgla, wykonawca obniżył, zamiast podwyższyć, ustaloną początkowo temperaturę podgrzewania elementów spawanych, co stało się jedną z głównych przyczyn kruchych pęknięto Producent stali nie wywiązał się ze swych obowiązków, mimo iż wiedział do czego będzie stal użyta. Uważał, że stal powinna spełniać tylko warunki normo we, zaś dodatkowe badania jej spawalności są zupełnie zbyteczne. W rzeczywistości niektóre partie stali nie spełniały nie tylko dodatkowych wymagań, ale nawet określonych w normie. Read more…

Architektura 21szego wieku : „Biorąc pod uwagę wystawę Quake | Seismic Design on the Edge”

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Dzięki uprzejmości Studio SKLIM 12 września Giełda Wymiany Projektów w Downtown Toronto będzie miejscem najnowszej wystawy zatytułowanej Considering the Quake | Projekt sejsmiczny na krawędzi ,.
Kurator: Dr.
Effie Bouras, doktor habilitowany i profesor Ghyslaine McClure, P.
Eng z Wydziału Budownictwa i Mechaniki Stosowanej Uniwersytetu McGill.
Ekspozycja, która potrwa do 9 listopada, będzie zawierała najnowocześniejsze projekty budowlane od kilku najbardziej innowacyjnych architektów i inżynierów, widzianych przez soczewki inżynierii trzęsienia ziemi. Read more…

Glówna przyczyna wydawalo sie zamarzanie

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Główną przyczyną wydawało się zamarzanie. Jednakże wątpliwości wywoływał fakt, że rysy pojawiały się nieraz dopiero po kilku latach, a nie w czasie pierwszej zimy po wybudowaniu mostu. W tej sytuacji podjęto zakrojone na szeroką skalę badania laboratoryjne i na obiektach spękanych. Wyniki tych badań można streścić następująco (Donczenko, Sieregin, Zacharow, 1957): Szerokość rys wynosiła w zasadzie od 0,1 do 3 mm. W miejscach rys szerokości większej niż 1 mm stwierdzono intensywną korozję osłonek kanałów, a w miejscach niewystarczającego wypełnienia kanałów – również korozję cięgien. Read more…

Archiwum

© Copyright 2021 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved