Rozwój techniczny i przestrzenny urządzeń warownych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Bezpośrednią konsekwencją rozwoju technicznego i przestrzennego urządzeń warownych jest liczebność załogi i obfitość sprzętu wojennego, które z kolei powodują wciąż wzrastające zapotrzebowanie terenów i budowli różnego rodzaju, oraz odpowiednich urządzeń technicznych wewnątrz miasta. W ogólnym wyniku stajemy w dziedzinie oddziaływania czynnika warowności na organizm miej ski wobec następujących faktów, które w następstwie jeszcze ulegają kardynalnym zmianom w ciągu II wojny światowej. Miasto warowne w wieku XIX jest niemniej podporządkowane wymaganiom militarnym niż miasta epok ubiegłych. Pomimo że punkt ciężkości spraw wojskowych przeniósł sie z poszczególnego miasta na całość państwa i jego organy administracyjne, obowiązki i ciężary ponoszone przez miasto są bardzo rozległe i sięgają do głębi jego ustroju. Pomimo olbrzymiego wzrostu miasta w. Read more…

Funkcje obronne miasta

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Długość promienia kręgu jest funkcją zasięgu broni palnej, a przede wszystkim artylerii. Zasada ta sama, jaka decydowała o pierścieniu obronnym miast epok ubiegłych przy zupełnie odmiennej i nieporównanie bardziej prymitywnej technice wojennej. Wał ziemny, palisada, mury i baszty gotyckie, wielkie umocnienia ziemne i murowane z płaskimi bastionami wieku XVI— XVIII — oto ewolucja podstawowych urządzeń obronnych. Dzida, łuk, kusza, arkebuz, prymitywne działo brązowe, bardziej udoskonalona broń palna ręczna i działo XVII—XVIII wieku — to długi szereg wynalazków techniki wojennej, która w jednakowym stopniu uzbraja i atakującego i obrońcę twierdzy. Wiek XIX jak w każdej innej dziedzinie techniki, tak również i w sposobach walki wprowadza daleko idące udoskonalenia. Read more…

Rola poszczególnych budynków w zabudowie miasta

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Obszerne gmachy mieszkalne i administracyjne, magazyny intendentury, warsztaty i fabryki wytwarzające sprzęt wojenny i zaopatrzenie żołnierza, stajnie, hangary itp. zaczynają odgrywać wielką rolę w zabudowie całego nieraz miasta. Obok tego wchodzą w grę często wielkie tereny, przeznaczone dla wychowania fizycznego żołnierza i dla celów ćwiczeń różnych rodzajów broni. Przy czym nowoczesna technika wojenna, działająca wielkimi masami ludzi i udoskonalonym sprzętem mechanicznym, wymaga coraz większych przestrzeni dla celów powyższych. Ćwiczenia piechoty i konnicy, zmotoryzowane oddziały specjalne, czołgi, artyleria i lotnictwo mają swoje określone potrzeby terenu i przestrzeni, które mogą wpływać w sposób bardzo znamienny na ukształtowanie terenów miejskich i podmiejskich, niekiedy w bardzo dużym promieniu od Śródmieścia, Swoistość tych urządzeń, gmachów i terenów, wprowadzenie i przebywanie w mieście licznych oddziałów wojskowych z odpowiednimi organami administracyjnymi, wpływa w dużym stopniu nie tylko na podział i zabudowę terenów miejskich lub bliższych i dalszych okolic, lecz również na całe życie miasta. Read more…

Ilosc manganu i chromu lacznie byla na maksymalnej dopuszczalnej granicy

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Ilość manganu i chromu łącznie była na maksymalnej dopuszczalnej granicy. Im wyższa jest zawartość w stali węgla, manganu i chromu, tym większa jest jej wytrzymałość, lecz tym gorsze są właściwości plastyczne, przy czym im więcej jest węgla, tym większa jest skłonność stali do kruchego pękania w miejscach koncentracji naprężeń i tym trudniejsze jest jej spawanie. Ponadto istotną wadą stali była jej niejednorodność: skład chemiczny i właściwości fizyczne w różnych punktach niektórych arkuszy blachy znacznie się różniły. Utrudniało to w dużym stopniu spawanie. Producent stali uznał jednak, że odpowiadała ona normie, gdyż skład chemiczny próbek pobranych w hucie mieścił się w granicach norm, choć w innych partiach materiału był niewłaściwy. Read more…

Przykladem jest wiadukt w Rykach nad linia kolejowa

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Przykładem jest wiadukt w Rykach nad linią kolejową, na drodze państwowej Warszawa-Lublin, który po 7 latach użytkowania musiano rozebrać ze względu na uszkodzenia (Pomykała, 1984). Wiadukt zawierał 12 przęseł rozpiętości po 15 m. Konstrukcją przęseł były belki prefabrykowane Płońsk, sprężone splotami strun, podpory – także prefabrykowane – zawierały po dwa żelbetowe słupy i oczep. Korozja uszkodziła płyty chodników, prefabrykowane poprzecznice podporowe, końce belek i beton w zamkach łączących ich półki, całkowicie zniszczyła urządzenia dylatacyjne i odprowadzające wodę z wiaduktu. Uszkodzona była nawierzchnia i izolacja pomostu. Read more…

Budownictwo i architektura : OMA zmienia sprzedaż detaliczną nowych sklepów Coach

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Trener Omotesando Conceptual.
Amerykański dystrybutor OMA, firma Trener, zleciła firmie OMA opracowanie nowego systemu merchandisingowego, który zapewnia szeroką gamę produktów Coacha, a jednocześnie powraca do jasności sklepów z odzieżą Coach.
Od czasu założenia pierwszych warsztatów w 1941 r.
Firma Coach rozszerzyła swoją działalność ze specjalistycznego zakładu skórzanego na światowego dystrybutora zdemokratyzowanych towarów luksusowych .
Ta ekspansja zaciemniła czytelność oryginalnych sklepów z bibliotekami, które wykorzystywały rygorystyczny system organizacyjny, który kategorycznie sortuje projekty wewnątrz minimalnych regałów drewnianych przy pomocy liczników. Read more…

Archiwum

© Copyright 2019 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved