Czym jest design?

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Kilka przykładów nietypowego designu typowych przedmiotów.

Design można określić jako nadanie ciekawej formy, dla zwykłego przedmiotu. Design może być zarówno nadany przez studio projektowe lub pojedynczego artystę – a co najlepsze, także ty możesz stać się takim artystą. Bardzo wiele kobiet – a także część mężczyzn, zajmuje się szeroko pojętym designem w różnych dziedzinach własnego życia. Najważniejszym wydaje się urządzanie własnego mieszkania. Ciekawy design można osiągnąć zarówno dzięki interesującemu ustawieniu mebli, jak i przez pomalowanie ścian na inny niż biały kolor. Read more…

Wedesign

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Webdesign to bardzo ważne zagadnienie. Podobnie jak design opakowania czekolady łączy w sobie wygodę otwierania, reklamową treść oraz możliwość wygodnego ustawienia pudełka na półce, tak samo webdesign spełnia zarówno cele techniczne, jak i estetyczne. Design strony internetowej związany jest ograniczeniami (coraz mniejszymi), jakie stawia przed nami język HTML, a także z wygodnym przedstawianiem informacji użytkownikowi, w miejscach gdzie najbardziej się ich spodziewa. Oczywiście, możemy spotkać strony internetowe, które mają układ odmienny od standardowego. Istnieje jednak duża możliwość, że osoba mająca problem z odnalezieniem informacji, których szuka, natychmiast przełączy się na inną stronę. Read more…

Design jako sztuka projektowania

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Design to sztuka projektowania. Łączy w sobie wiele kategorii związanych zarówno ze sztuką jako taką, ale jest pojęciem o wiele szerszym. Designer projektujący przedmiot, który będzie używany przez miliony osób nie może zapominać o jego ergonomii oraz jakości. Musi brać pod uwagę względy technologiczne oraz wygodę użytkownika. Przedmioty, które są zaprojektowane przez najlepsze firmy projektowe, stają się modne i użytkownik zapłaci za nie o wiele więcej, niż za analogiczne przedmioty o gorszym wyglądzie. Read more…

Miasto współczesne

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Badając miasto polskie w bogatej epoce jego rozwoju, zestawiając jego drogi i ostateczne wyniki i porównywujac z procesami urbanistycznymi ubieglych czasów, dochodzimy do przekonania, że i w mieście współczesnym działają odwieczne, znane nam już czynniki urbanistyczne. Nadają one swe piętno niezatarte stałym zabiegom i usiłowaniom człowieka stworzenia sobie różnymi drogami i sposobami technicznymi i gospodarczymi dogodnego mieszkania i warsztatu pracy. Epoce dzisiejszej brak jest ścisłego i racjonalnego programu budowy miasta. Czynnik wszechstronnie przemyślanej kompozycji przestał odgrywać właściwą sobie rolę kierowniczą w powstawaniu miasta i jego dzielnic i w niezliczonych czynnościach gospodarczych, technicznych i administracyjnych, z procesem tym związanych. Zadaniem pracy niniejszej jest ustalenie drogą porównania wyników analiz dotychczasowych oraz drogą badania miasta współczesnego, pewnych syntetycznych wskazań do kompozycji urbanistycznej miasta nowoczesnego, W pracy tej liczyć się będziemy z coraz to nową treścią i z nowymi formami, w jakich występuje dziś wpływ pięciu poprzedzających czynników urbanistycznych, działających rozbieżnie, bez jakiejkolwiek koordynacji i rozsadzających dzięki temu współczesny organizm miejski. Read more…

Skutki bezplanowej gospodarka

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Na skutek bezplanowej gospodarka ulegają zupełnej lub częściowej zagładzie najbardziej wartościowe parki i ogrody pałacowe i klasztorne, pięknie zadrzewione stare cmentarze przy kościołach, tereny leśne podmiejskie itp. Współczesna bezplanowa gospodarka miejska nie tylko niszczy często to, co dawniej stworzono z głęboką znajomością warunków miejscowych i z dużym zasobem wiedzy, ale ponadto przekreśla możność zaopatrzenia nowo powstających dzielnic w minimalne choćby przestrzenie wolne, nie zabudowane, a przeznaczone do wypełnienia koniecznych postulatów higieny. Postulaty te, odwiecznie w życiu mieszkańca miasta znane i cenione, choćby w coraz nową formę słów i przepisów ujmowane, wyrażają się w określonej ilości ziemi, a więc przestrzeni, oraz w pewnej mierze powietrza i słońca — co się również do pozostawiania wolnych przestrzeni sprowadza, Obok bardzo licznego szeregu miast, które objęła w dziedzictwie po czasach ubiegłych niefortunna na ogół akcja urbanizacji wieku XIX, należy zwrócić uwagę na liczne miasta, powstające już w tym okresie na terenie dziewiczym, nie zabudowanym. Powstają one prawie wyłącznie pod wpływem czynnika gospodarczego i czynnika komunikacji. O wpływie tych czynników będzie mowa poniżej, tu jednak musimy zwrócić uwagę na rolę warunków przyrodzonych w ich powstawaniu i zwykle bardzo szybkim rozroście. Read more…

Przykłady błędów przy budowie miast

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Zestawione poniżej przykłady wskazują na: 1) nieracjonalność olbrzymiej, dokonanej w ciągu stu kilkudziesięciu lat, pracy przy budowie miast europejskich, 2) zupełną niezależność i niewspółmierność wadliwej budowy miasta dzisiejszego w stosunku do przeszkód rozwoju, odziedziczonych z epok ubiegłych (jak np. fortyfikacje, trudności terenowe itp.). Tak np. Paryż, zaciśnięty wielkim pasem fortyfikacyj, posiadającymi jeszcze wartość obronną do ostatnich czasów, wykazuje znacznie luźniejszą przecietną zabudowę niż Berlin, mający całkowitą swobodę rozrostu na terenach odpowiednich do zabudowy i nie posiadający już od XVII w. fortyfikacji, które by krępowały normalne i racjonalne rozplanowanie nowych dzielnic. Read more…

Skutki nowoczesnego rozwoju gospodarczego na miasta gotyckie, renesansowe i barokowe

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Widzimy obecnie całe szeregi miast gotyckich, renesansowych i barokowych, wciągniętych w porywający wir nowoczesnego rozwoju gospodarczego. W ubiegłych epokach swego powstania i rozwoju sharmonizowane i podporządkowanie działaniu pewnych czynników urbanistycznych, obecnie wchodzą w stadium gwałtownego przewrotu ekonomicznego. Szybkie wzbogacanie sie i podnoszenie stopy życiowej części ludności miejskiej, oraz jej niebywale wysoki i wciąż wzmagający się przyrost, dosłownie rozsadzają dotychczasowy organizm miejski. Zaczyna on chaotycznie i zupełnie przypadkowo w pewnych swoich częściach wyrastać w górę, lub wszerz. W ogromnej, przeważającej ilości wypadków rozrost ten nie jest kierowany żadnymi rozumnymi względami. Read more…

Czynnik warunków przyrodzonych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Read more…

Przemysł środkowej i zachodniej Europy

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Przemysł środkowej i zachodniej Europy zaopatruje w swe produkty Europę wschodnią i cztery inne części Świata, wydobywając z nich surowce, wzniecając zapotrzebowanie na coraz nowe produkty, rozszerza w ten sposób swe rynki zbytu i organizuje olbrzymi mechanizm gospodarki Światowej. Dopiero w drugiej połowie wieku XIX przyłączają się do tej pracy przodujących państw europejskich Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Nieznany w dziejach przypływ bezmiernych bogactw ze wszystkich części Świata do Europy, przypływ ludności do miast i niebywale szybki jej przyrost — oto tło procesów urbanizacji krajów europejskich. Pewna harmonia, cechująca w przeważającej ilości wypadków powstawanie miasta w epokach ubiegłych, zatraca się całkowicie w wieku XIX. Współdziałanie poszczególnych czynników urbanistycznych i ich skoordynowanie mocą Świadomej kompozycji i planowości w budowie miasta, zanika całkowicie w gorączkowej atmosferze budowy doraźnej i chaotycznej. Read more…

Cel przemysłu i handlu

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Wielki przemysł i handel mają wyłącznie na celu produkcję i szybki zysk, pomijają całkowicie sprawę podstawowych warunków przyrodzonych Tereny niezdrowe i nieodpowiednie pod wieloma względami dla celów urbanistycznych, są zabudowywane zupełnie bezplanowo. Powstają warsztaty pracy, porty i kopalnie, fabryki i zakłady przemysłowe, gmachy administracyjne i handlowe. Rosną one z niebywałą szybkością — załączone wykresy wskazują olbrzymi ten rozrost na paru przykładach miast przemyslowych polskich i obcych, Pomimo ogromnych możliwości technicznych i finansowych warunki przyrodzone często bardzo nie są wyzyskiwane w sposób właściwy, nawet w kierunku korzyści gospodarczych, nie mówiąc już o celach zdrowotnych, mieszkaniowych i wypoczynkowych. Tereny miejskie o nieracjonalnie mieszanej zabudowie rozciągają się zupełnie przypadkowo na coraz większych przestrzeniach, niezależnie od różnolitych właściwości terenu, jego wartości budowlanej, możliwości komunikacyjnych i piękna krajobrazu. Nieracjonalność i bezplanowość budowy idzie tak daleko, że dla przeprowadzenia podstawowych urządzeń miejskich zachodzi często konieczność dokonywania wyburzeń i bardzo skomplikowanych robót technicznych już wkrótce po zabudowie dzielnicy, w tych nawet wypadkach, gdzie właściwe poznanie cech terenu przed rozpoczęciem budowy doprowadziłoby do rozwiązań logicznych, prostych i niekosztownych. Read more…

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved