Skutki bezplanowej gospodarka

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Na skutek bezplanowej gospodarka ulegają zupełnej lub częściowej zagładzie najbardziej wartościowe parki i ogrody pałacowe i klasztorne, pięknie zadrzewione stare cmentarze przy kościołach, tereny leśne podmiejskie itp. Współczesna bezplanowa gospodarka miejska nie tylko niszczy często to, co dawniej stworzono z głęboką znajomością warunków miejscowych i z dużym zasobem wiedzy, ale ponadto przekreśla możność zaopatrzenia nowo powstających dzielnic w minimalne choćby przestrzenie wolne, nie zabudowane, a przeznaczone do wypełnienia koniecznych postulatów higieny. Postulaty te, odwiecznie w życiu mieszkańca miasta znane i cenione, choćby w coraz nową formę słów i przepisów ujmowane, wyrażają się w określonej ilości ziemi, a więc przestrzeni, oraz w pewnej mierze powietrza i słońca — co się również do pozostawiania wolnych przestrzeni sprowadza, Obok bardzo licznego szeregu miast, które objęła w dziedzictwie po czasach ubiegłych niefortunna na ogół akcja urbanizacji wieku XIX, należy zwrócić uwagę na liczne miasta, powstające już w tym okresie na terenie dziewiczym, nie zabudowanym. Powstają one prawie wyłącznie pod wpływem czynnika gospodarczego i czynnika komunikacji. O wpływie tych czynników będzie mowa poniżej, tu jednak musimy zwrócić uwagę na rolę warunków przyrodzonych w ich powstawaniu i zwykle bardzo szybkim rozroście. Read more…

Przykłady błędów przy budowie miast

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Zestawione poniżej przykłady wskazują na: 1) nieracjonalność olbrzymiej, dokonanej w ciągu stu kilkudziesięciu lat, pracy przy budowie miast europejskich, 2) zupełną niezależność i niewspółmierność wadliwej budowy miasta dzisiejszego w stosunku do przeszkód rozwoju, odziedziczonych z epok ubiegłych (jak np. fortyfikacje, trudności terenowe itp.). Tak np. Paryż, zaciśnięty wielkim pasem fortyfikacyj, posiadającymi jeszcze wartość obronną do ostatnich czasów, wykazuje znacznie luźniejszą przecietną zabudowę niż Berlin, mający całkowitą swobodę rozrostu na terenach odpowiednich do zabudowy i nie posiadający już od XVII w. fortyfikacji, które by krępowały normalne i racjonalne rozplanowanie nowych dzielnic. Read more…

Skutki nowoczesnego rozwoju gospodarczego na miasta gotyckie, renesansowe i barokowe

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Widzimy obecnie całe szeregi miast gotyckich, renesansowych i barokowych, wciągniętych w porywający wir nowoczesnego rozwoju gospodarczego. W ubiegłych epokach swego powstania i rozwoju sharmonizowane i podporządkowanie działaniu pewnych czynników urbanistycznych, obecnie wchodzą w stadium gwałtownego przewrotu ekonomicznego. Szybkie wzbogacanie sie i podnoszenie stopy życiowej części ludności miejskiej, oraz jej niebywale wysoki i wciąż wzmagający się przyrost, dosłownie rozsadzają dotychczasowy organizm miejski. Zaczyna on chaotycznie i zupełnie przypadkowo w pewnych swoich częściach wyrastać w górę, lub wszerz. W ogromnej, przeważającej ilości wypadków rozrost ten nie jest kierowany żadnymi rozumnymi względami. Read more…

Czynnik warunków przyrodzonych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Read more…

Archiwum

© Copyright 2019 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved