Błędy w ogólnym podziale i rozplanowaniu terenów miejskich

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Im bardziej rozwijają się różne gałęzie techniki, ułatwiające coraz lepsze wyposażenie terenów budowlanych, tym więcej zaniedbuje się racjonalny dobór i rozplanowanie tych terenów. Poza nielicznymi dzielnicami ludności zamożnej całość miasta rozwija się przeważnie na terenach niedostatecznie przestudiowanych i nie dostosowanych do ich przeznaczenia. Jednym z najczęściej spotykanych błędów w ogólnym podziale i rozplanowaniu terenów miejskich jest zajmowanie pod zabudowę zwartą terenów, mających charakter pól uprawnych, lasów, pastwisk podmiejskich itp., a stanowiacych w danym momencie rozwoju miasta jedyny rezerwuar powietrza, powierzchnię zieloną, dająca mieszkańcom miasta możność wypoczynku i wytchnienia w atmosferze zdrowej i spokojnej, Dotyczy to również dawnych ogrodów i parków pałacowych, często wchodzących dziś już w obręb dzielnic śródmiejskich, Stają się one zwykle ofiarą nieracjonalnej parcelacji, przynoszącej może doraźny zysk właścicielowi, ale obniżającej jednocześnie ze swym zanikiem wartość zdrowotną i estetyczną całej dzielnicy. Taki sam los spotyka zwykle wszystkie posesje mało zabudowane, mające charakter ogrodowy, a leżące w dzielnicach Śródmiejskich. Podobny brak planowości możemy dostrzec w stosunku do terenów parkowych, leśnych lub odznaczających się pewną wartością estetyczną, pejzażową, a leżących poza miastem. Read more…

Szybkość powstawania i wzrostu miast europeiskich

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Zagadnienia urbanistyczne, które w epokach ubiegłych rozwijały się i znajdowały właściwe racjonalne rozwiązania w ciągu dziesiątków, a nawet setek lat, w wieku XIX spotęgowały sie niepomiernie i na podobieństwo lawiny spadły na barki kilku zaledwie pokoleń. I to pokoleń, które jaskrawo odznaczyły się, jak żadne inne w tysiącletnim rozwoju miasta europejskiego, zupełnym brakiem polotu, głębszej myśli twórczej i badawczej i nieumiejętnością Objęcia szerokich horyzontów, jakie życie bieżące samo przez się otwierało. Jest faktem uderzającym, że nie tylko te miasta były źle i niecelowo budowane, gdzie istniały już poważne przeszkody do szybkiego rozwoju, jak np. dawne fortyfikacje lub trudne warunki topograficzne, lecz przeciwnie — nawet te, w których pomyślne warunki przyrodzone i techniczne same zdawały się podsuwać planowe i rozumne rozwiązania. Za wskaźnik wartości gospodarczej, społecznej i kulturalnej domu i mieszkania będziemy nadal, w stosunku do miasta wieku XIX, uważali stosunek ilości mieszkańców do jednostki powierzchni miasta oraz do ilości domów w mieście. Read more…

Most ma przesla rozpietosci

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Pas był grubości 57 mm, pęknięcie miało długość 762 mm i sięgało do 102 mm na zewnętrznej stronie dźwigara. Ponadto wystąpiły także inne mniejsze spękania. Most ma przęsła rozpiętości: 56 + 2 X 113 + 56 [m]. Kilka tygodni przed katastrofą jedno przęsło w czasie betonowania na nim pomostu ugięło się ponad 15 cm pod ciężarem świeżego betonu, ale po zabetonowaniu pomostu sąsiedniego przęsła ugięcie zmniejszyło się o połowę. Uznano, że nie wywołało to szkodliwych naprężeń i nie miało nic wspólnego z awarią. Read more…

Ogledziny estakady wykazaly grozne uszkodzenia korozyjne konstrukcji stalowej

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Oględziny estakady wykazały groźne uszkodzenia korozyjne konstrukcji stalowej. Musiano zamknąć ruch na autostradzie, po której dziennie przejeżdżało 120000 pojazdów. Estakada była użytkowana przez 40 lat. Nigdy jej nie badano i nie malowano elementów stalowych. Wykonywano jedynie fragmentaryczne naprawy. Read more…

Jednakze i fundamenty palowe nie zawsze zapewniaja bezpieczenstwo mostu

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Pierwszy most Londyński z XII w. w czasie swego 700-letniego istnienia wymagał stałej naprawy podpór, które osiadały zarówno wskutek znacznej prędkości przepływu Tamizy, powodującej podmywanie podpór jak i z powodu nadmiernego obciążenia mostu opartymi na nim budynkami. Podobnie też fundamenty paryskiego Pont Neuf (XVI w. ) wymagały naprawy w krótkim czasie po jego wybudowaniu, chociaż po raz pierwszy przy projektowaniu fundamentów mostu powołano grupę ekspertów, która zadecydowała o sposobie ich wykonania. Wbrew opinii jednego z ekspertów, powzięto niewłaściwą decyzję zastosowania rusztu drewnianego zamiast pali . Read more…

Archiwum

© Copyright 2019 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved