Rozwój techniczny i przestrzenny urządzeń warownych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Bezpośrednią konsekwencją rozwoju technicznego i przestrzennego urządzeń warownych jest liczebność załogi i obfitość sprzętu wojennego, które z kolei powodują wciąż wzrastające zapotrzebowanie terenów i budowli różnego rodzaju, oraz odpowiednich urządzeń technicznych wewnątrz miasta. W ogólnym wyniku stajemy w dziedzinie oddziaływania czynnika warowności na organizm miej ski wobec następujących faktów, które w następstwie jeszcze ulegają kardynalnym zmianom w ciągu II wojny światowej. Miasto warowne w wieku XIX jest niemniej podporządkowane wymaganiom militarnym niż miasta epok ubiegłych. Pomimo że punkt ciężkości spraw wojskowych przeniósł sie z poszczególnego miasta na całość państwa i jego organy administracyjne, obowiązki i ciężary ponoszone przez miasto są bardzo rozległe i sięgają do głębi jego ustroju. Pomimo olbrzymiego wzrostu miasta w. Read more…

Funkcje obronne miasta

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Długość promienia kręgu jest funkcją zasięgu broni palnej, a przede wszystkim artylerii. Zasada ta sama, jaka decydowała o pierścieniu obronnym miast epok ubiegłych przy zupełnie odmiennej i nieporównanie bardziej prymitywnej technice wojennej. Wał ziemny, palisada, mury i baszty gotyckie, wielkie umocnienia ziemne i murowane z płaskimi bastionami wieku XVI— XVIII — oto ewolucja podstawowych urządzeń obronnych. Dzida, łuk, kusza, arkebuz, prymitywne działo brązowe, bardziej udoskonalona broń palna ręczna i działo XVII—XVIII wieku — to długi szereg wynalazków techniki wojennej, która w jednakowym stopniu uzbraja i atakującego i obrońcę twierdzy. Wiek XIX jak w każdej innej dziedzinie techniki, tak również i w sposobach walki wprowadza daleko idące udoskonalenia. Read more…

Rola poszczególnych budynków w zabudowie miasta

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Obszerne gmachy mieszkalne i administracyjne, magazyny intendentury, warsztaty i fabryki wytwarzające sprzęt wojenny i zaopatrzenie żołnierza, stajnie, hangary itp. zaczynają odgrywać wielką rolę w zabudowie całego nieraz miasta. Obok tego wchodzą w grę często wielkie tereny, przeznaczone dla wychowania fizycznego żołnierza i dla celów ćwiczeń różnych rodzajów broni. Przy czym nowoczesna technika wojenna, działająca wielkimi masami ludzi i udoskonalonym sprzętem mechanicznym, wymaga coraz większych przestrzeni dla celów powyższych. Ćwiczenia piechoty i konnicy, zmotoryzowane oddziały specjalne, czołgi, artyleria i lotnictwo mają swoje określone potrzeby terenu i przestrzeni, które mogą wpływać w sposób bardzo znamienny na ukształtowanie terenów miejskich i podmiejskich, niekiedy w bardzo dużym promieniu od Śródmieścia, Swoistość tych urządzeń, gmachów i terenów, wprowadzenie i przebywanie w mieście licznych oddziałów wojskowych z odpowiednimi organami administracyjnymi, wpływa w dużym stopniu nie tylko na podział i zabudowę terenów miejskich lub bliższych i dalszych okolic, lecz również na całe życie miasta. Read more…

Moga wiec powstac mikropekniecia zmniejszajace odpornosc stali

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Mogą więc powstać mikropęknięcia zmniejszające odporność stali, zwłaszcza na obciążenia dynamiczne. Chociaż komisja prowadząca dochodzenie stwierdziła, że wybór elektrod był właściwy, to jednak spoiny absorbowały wodór. Pochodził on z wilgoci w otulinie elektrod. Do całkowitego usunięcia z niej wody było konieczne suszenie elektrod w temperaturze co najmniej 350°C. Tymczasem instrukcja dla spawaczy zatrudnionych przy montażu przewidywała suszenie elektrod przez pół godziny w temperaturze 150°C. Read more…

Podgrzewanie ponadto poszerza strefe odksztalcen plastycznych zachodzacych przy spawaniu

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Podgrzewanie ponadto poszerza strefę odkształceń plastycznych zachodzących przy spawaniu, zmniejszając wstępne naprężenia w spoinach. Niedostateczne podgrzanie wstępne łączonych elementów spowodowało wzrost twardości i kruchości strefy wpływu ciepła spawania, co było bardzo niepożądane ze względu na nadmierną ilość węgla w stali. Spoiny po wykonaniu były czyszczone za pomocą 15-procentowego kwasu solnego i kwasu fosforowego. Kwasy mogły przeniknąć do niewykrytych spękań. Obecność w nich kwasu była bardzo szkodliwa, gdyż jest on źródłem wodoru, który powoduje wgłębne kruszenie stali. Read more…

Unieruchomienie stalowych lozysk wahaczowych przez korozje bylo powodem zamkniecia betonowego Popular Street Bridge

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Unieruchomienie stalowych łożysk wahaczowych przez korozję było powodem zamknięcia betonowego Popular Street Bridge w St. Louis przez rzekę Mississippi (St. Zjedn. AP). Most eksploatowano przez 3 lata. Read more…

Sily rozciagajace spowodowane poprzecznym rozszerzeniem sie betonu

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

W czasie badań stwierdzono w porach zaczynu iniekcyjnego przechłodzoną wodę kapilarną o temperaturze dochodzącej do -23°C. Siły rozciągające spowodowane poprzecznym rozszerzeniem się betonu pod wpływem siły sprężającej były przenoszone z powodzeniem przez strzemiona. Rysy wywołane nadmiernym ciśnieniem zaczynu w kanale mogą wystąpić w czasie iniekcji lub niedługo po jej wykonaniu. W czasie iniekcji pęknięcia pojawiają się w przypadku wtłaczania zaczynu pod ciśnieniem przewyższającym wytrzymałość konstrukcji. Nadmierne ciśnienie w kanale po zakończeniu iniekcji może powstać w przypadku użycia do zaczynu zbyt intensywnego środka spęczniającego. Read more…

Poprawnie zaprojektowana konstrukcja sprezona moze ewentualnie miec na powierzchni betonu rysy

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Poprawnie zaprojektowana konstrukcja sprężona może ewentualnie mieć na powierzchni betonu rysy, ale szerokości nie przekraczającej dopuszczalną. W głąb konstrukcji szerokość rys się zmniejsza. Ponadto cięgna sprężające są otoczone siatkami zbrojenia miękkiego, umieszczonymi bliżej powierzchni betonu. Łącznie daje to dobre zabezpieczenie cięgien przed korozją. Istotną rolę w zabezpieczeniu cięgien sprężających przed korozją spełnia zaczyn iniekcyjny w kanałach kablowych. Read more…

Archiwum

© Copyright 2019 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved