Rozwój techniki

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Rozwijała się wszechstronnie technika do nieznanych dotychczas granic, tworząc również w dziedzinie wojennej środki ataku i obrony niedostępne nawet najbujniejszej wyobraźni czasów ubiegłych. Olbrzymi przyrost ludności wszystkich państw europejskich tworzył niemal niewyczerpane zasoby sił ludzkich, potrzebnych dla zadań technicznych i bezpośredniego przygotowania armii do jej wielkich zadań w starciach zbrojnych mocarstw nie tylko europejskich, lecz wyrastających również nowych potęg Ameryki Północnej, Japonii i Chin. W ten sposób przyrost ludności, wzrost bogactw materialnych, postępy techniki i nowy ustrój polityczny złożyły się na przekształcenie odwiecznego czynnika urbanistycznego warowności i nadanie nowych kierunków jego działaniu. Działanie jego ześrodkowuje całkowicie w odpowiednich organach rządów poszczególnych państw, a mianowicie w ministerstwach wojny, sztabach generalnych i instytucjach pokrewnych. Przeważają w nich charakterystyczne dla epoki przedwojennej absolutystyczne i dynastyczne interesy i prądy polityczne monarchii ówczesnych. Zresztą i rządy republikańskie nie różnią się w swym postępowaniu w stosunku do celów i zadań życia miejskiego. Wynikają z tego następujące formy oddziaływania czynnika warowności na organizm miejski. Państwo jest przeważnie traktowane jako jednolity ustrój, koncentrujący swe urządzenia i siły zbrojne zasadniczo wzdłuż swych granic lądowych i morskich. W wyjątkowych wypadkach działanie tych sił jest kierowane i na wewnątrz kraju, do ośrodków, których ludność jest podejrzewana o brak lojalności w stosunku do rządu centralnego. Miasta i osiedla, leżące na ważnych szlakach strategicznych w pobliżu granic państwa, nabierają wtedy dużego znaczenia militarnego, które wyraża się w dwóch formach: stają się one wielkimi garnizonami, nie posiadającymi urządzeń warownych, lub też zamieniane są na twierdze czy obozy warowne. W jednym i drugim wypadku w budowie tego rodzaju miasta powstaje na skutek zarządzeń organów państwowych cały szereg charakterystycznych zmian, bądź dodatnio, bądź ujemnie oddziaływujących na współczesny organizm miejski. Miasto garnizonowe, mające pomieścić w swych murach wielkie oddziały wojskowe, musi by odpowiednio przygotowane i zaopatrzone. [podobne: rolety katowice , stalmot , altana ogrodowa projekt pdf ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf rolety katowice stalmot

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved