Degeneracja wielowiekowego typu jednorodzinnego domu

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Degeneracja wielowiekowego typu jednorodzinnego domu mieszkalnego powoduje zupełnie nieracjonalny rozwój zespołu dzialek budowlanych, tj. bloku w rozumieniu urbanistycznym, a co za tym idzie i całych dzielnic tworzących z kolei pełny organizm miejski, Poszczególne wyżej wymienione czynniki urbanistyczne, spotęgowane niesłychanie przez rozwój bogactw miast i narodów całych, przez pomyślny rozwój gospodarczy Europy i olbrzymie postępy techniki w różnych dziedzinach życia, zaczynają oddziaływać z wielką siłą na budowę organizmu urbanistycznego tych czasów. Niestety oddziaływanie to dokonywa sie zupełnie bezplanowo, bez jakiejkolwiek koordynacji 1 myśli przewodniej w dwóch nie związanych niemal ze sobą wielkich płaszczyznach. W jednej działa potężnie rozwijająca się Inicjatywa 1 przedsiębiorczość prywatna — w drugiej działają rozbieżne nieraz same w sobie czynniki państwowe, których celem sa sprawy polityczne, militarne, gospodarcze, narodowe i międzynarodowe. W braku dawnych tradycji i dobrej szkoły do spełnienia wielkich, nie spotykanych dotychczas w historii ludzkości, zadań urbanistycznych zostają mimowoli i przypadkowo powołanymi ludzie tworzący zarządy miast. Jednakże i te placówki, organizowane przeważnie bardzo wadliwie, reprezentujące zwykle bardzo nieliczne grupy ludności najbardziej wpływowej i zamożnej, nie znajdują już podstaw właściwych do swej wielkiej twórczej pracy. Zamknięci między płaszczyzną interesów i przedsiębiorczości prywatnej i na wielką skalę prowadzonych spraw państwowych polityczno-finansowych, nie umieją oni objąć szerokich horyzontów, jakich wymaga szybka budowa ludnych miast współczesnych. Sugestionowani zadziwiającymi postępami techniki związanej z gospodarką miejską, w najlepszym razie pracują nad ulepszeniami technicznymi w drobnych fragmentach funkcji organizmu miasta, a jednocześnie nie widzą zupełnie zagadnień naczelnych, podstawowych, od których zależy przede wszystkim wartość i sprawność budowy całości miasta i jego części. A wiec buduje sie sieci kanalizacyjne i wodociągowe, wyrastaja linie tramwajów konnych, a potem elektrycznych, wreszcie skomplikowane systemy kolejek podziemnych przeorywują tereny miejskie. ulice jarzą się światłem gazowym a potem elektrycznym — a jednocześnie cała ludność miasta pozbawia się zupełnie ziemi, powietrza i słońca. [patrz też: meble dla dzieci , meble do pokoju młodzieżowego , meble do sypialni  ]

Prawa wypływające z warunków i potrzeb militarnych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Przedsiębrane środki służą zwykle tylko ciasno pojętym interesom jednostki. Zupełna ich bezplanowość, nieumiejętność objęcia szerszych horyzontów i niezdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wskazują jednak, że działa tu nie zła wola, lecz raczej zupełna niezaradność. Głos ten skierowany pod adresem silnego rządu państwa, stającego się w krótkim przeciągu czasu wielkim mocarstwem, a dotyczący jego stolicy, jest jaskrawym Świadectwem wielkich braków, jakie cechują działanie czynnika prawnego, kierowanego nie przez samorząd miejski. Jeżeli dodamy do tego szereg norm prawnych o charakterze państwowym, których działa nie przenika głęboko w ustrój urbanistyczny, przekonamy się łatwo w jak ciężkich warunkach buduje się miasto europejskie wieku XIX. Przytoczę tu prawa wypływające z warunków i potrzeb militarnych, prawa nadawane budującym się szybko liniom kolejowym, przenikającym nieraz głęboko w tereny miejskie, prawo hipoteczne umożliwiające bardzo duże obciążenie finansowe miejskiej działki budowlanej, oraz ustrój administracyjny zarządów miejskich, dający bardzo znaczne przywileje pewnym nielicznym grupom społeczności miejskiej. Stwarza się w ten sposób z jednej strony splot wpływów i czynników bardzo silnych, niemal wyłączających wszelkie obronne przeciwdziałanie organizmu miejskiego — z drugiej zaś strony powstają liczne zagadnienia urbanistyczne o ogromnej doniosłości społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Stłoczenie tych zagadnień, brak właściwych czynników dla ich opracowania, potęgujący się wciąż szybki wzrost ilości miast, ich obszarów i ludności, i jednocześnie zupełny brak społecznego ujęcia sprawy, pogrążają miasto wieku XIX w atmosferę wielkich niebezpieczeństw i trudności w dalszym ich rozwoju. Szerokie horyzonty kompozycji urbanistycznej wieków ubiegłych zanikają niemal całkowicie w ciągu wieku XIX. Zanika w równym stopniu obyczaj budowy domu mieszkalnego ze sporym ogrodem lub co najmniej obszernym dziedzińcem z wieków poprzednich, jak również tradycja i umiejętności techniczne, kształtujące całość miasta dawnego. Możemy z łatwością spostrzec ścisły związek między podstawową komórką organizmu miejskiego, jaką jest dom mieszkalny, a jego całością. [patrz też: meble dla dzieci , meble do pokoju młodzieżowego , meble do sypialni  ]

© Copyright 2017 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved
Redakcja