Rola poszczególnych budynków w zabudowie miasta

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Obszerne gmachy mieszkalne i administracyjne, magazyny intendentury, warsztaty i fabryki wytwarzające sprzęt wojenny i zaopatrzenie żołnierza, stajnie, hangary itp. zaczynają odgrywać wielką rolę w zabudowie całego nieraz miasta. Obok tego wchodzą w grę często wielkie tereny, przeznaczone dla wychowania fizycznego żołnierza i dla celów ćwiczeń różnych rodzajów broni. Przy czym nowoczesna technika wojenna, działająca wielkimi masami ludzi i udoskonalonym sprzętem mechanicznym, wymaga coraz większych przestrzeni dla celów powyższych. Ćwiczenia piechoty i konnicy, zmotoryzowane oddziały specjalne, czołgi, artyleria i lotnictwo mają swoje określone potrzeby terenu i przestrzeni, które mogą wpływać w sposób bardzo znamienny na ukształtowanie terenów miejskich i podmiejskich, niekiedy w bardzo dużym promieniu od Śródmieścia, Swoistość tych urządzeń, gmachów i terenów, wprowadzenie i przebywanie w mieście licznych oddziałów wojskowych z odpowiednimi organami administracyjnymi, wpływa w dużym stopniu nie tylko na podział i zabudowę terenów miejskich lub bliższych i dalszych okolic, lecz również na całe życie miasta. Wprowadzają one do jego organizmu znaczne Środki pieniężne ożywiając handel i przemysł i wpływając w wielu kierunkach na kształtowanie się różnych funkcji miasta. Wpływy te Są oczywiście tym większe, im większe są oddziały wojsk w stosunku do obszaru miasta i liczby jego mieszkańców. Znaczne spotęgowanie tych wpływów stwierdzimy w tych ośrodkach miejskich, którym ogólne plany militarne danego państwa wyznaczyły rolę twierdz lub obozów warownych. W tych wypadkach nie tylko rozmieszczenie ludzi i sprzętu wojennego, ale również przygotowanie terenu miasta i jego otoczenia do celów czynnej obrony nadaje swoiste piętno całemu organizmowi miejskiemu. Przede wszystkim podział terenów na budowlane i niebudowlane odbywa się tu niemal wyłącznie pod wpływem warunków i konieczności militarnych. Przeprowadzana jest ta zasada, żeby mniej lub więcej ściśle zabudowane Śródmieście, chroniące wszystkie organy życiowe twierdzy w czasie walki, było zabezpieczone kręgiem fortyfikacyj. [więcej w: rolety katowice , stalmot , altana ogrodowa projekt pdf ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf rolety katowice stalmot

Archiwum

© Copyright 2021 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved