Miasta pod zaborami

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Wszyscy trzej zaborcy pobudowali szeregi twierdz, narzucając licznym mniejszym i większym miastom, jak również wszystkim trzem stolicom zaborów, rolę miast warownych. O ile rola ta była ciężka dla szybko rosnących miast podległych własnym rządom, o tyle czynnik warowności działał szczególnie uciążliwie i krzywdząco w miastach polskich, gdzie obce rządy umyślnie nieraz hamowały rozwój samodzielny organów miejskich. Jeżeli do miast oznaczonych na załączonej mapie jako twierdze, dodamy bardzo liczny szereg miast garnizonowych we wszystkich trzech zaborach, obsadzonych bardzo licznymi załogami wojsk nieprzyjacielskich, to staniemy wobec faktu ogromnych wpływów czynnika warowności w przeważającej liczbie naszych większych miast, a w ich szeregu w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Wilnie i Warszawie. T w tej jednak sytuacji, wykazującej cały szereg głęboko sięgających szkód w swobodnym rozwoju urbanistycznym Polski wieku XIX, należy zwrócić uwagę i na dodatnie strony działania omawianego czynnika. Tworzą je przede wszystkim liczne i nieraz bardzo obszerne tereny, zajęte pod urządzenia warowni i garnizonów, które dziś w zmienionej sytuacji politycznej stały się bogatymi rezerwatami terenowymi o bezcennej nieraz wartości dla nowoczesnego ujęcia kompozycji urbanistycznej miasta i dla przeprowadzenia polityki budowlanej, pomyślanej racjonalnie i pod kątem nowoczesnych potrzeb społecznych. Wpływy warunków militarnych odbiły się również na całości sieci kolejowych w byłych trzech zaborach, które były budowane dla celów wojskowych, częściowo bez uwzględnienia podstawowych potrzeb gospodarczych miast polskich i terenów przemysłowych. Olbrzymi przyrost ludności i bogactw materialnych przez nią wytwarzanych w ciągu ostatniego stulecia nie byłby do pomyślenia bez nieznanego w dziejach ludzkości postępu techniki. Szeroko rozgałęziony system gospodarki światowej, zorganizowany w tych czasach, wymagał stale dla sprawnego funkcjonowania szybkiego pokonywania przestrzeni i przesuwania wielkich mas ludzi i towarów z miejsca na miejsce. Odgrywały tu rolę różne odległości — począwszy od paruset metrów; a kończąc na dziesiątkach tysięcy kilometrów linii okrętowych transoceanicznych, linii kolejowych i drogowych transkontynentalnych. [patrz też: kdk kutno , brikomarsze inowrocław , kastor bike ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brikomarsze inowrocław kastor bike kdk kutno

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved