Szybki rozwój miast

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Dostrzegamy objawy, które odbijają sie silnym echem i będą niestety nieomal niewolniczo naśladowane nie tylko w długim szeregu niebywale szybko rozrastających się miast niemieckich, ale również w licznych miastach innych państw europejskich. Wpływy te będą najsilniejsze w Austrii i Rosji, co spowoduje z kolei bezpośrednie ujemne następstwa dla rozwijających się pomyślnie miast polskich w trzech ówczesnych zaborach. Pierwszym z tych objawów jest odebranie inicjatywy samorządom miejskim w najżywotniejszych sprawach budowy miasta na rzecz organów administracji państwowej, a w ostatecznym wyniku przekazywanie podstawowych zadań urbanistycznych podrzędnym organom policyjnym. Drugim jest niedocenianie najbardziej palących potrzeb rozwoju terenów miejskich i zamykanie organizmu miejskiego w odwiecznych niemal granicach administracyjnych miasta, ustalonych w ubiegłych stuleciach. Trzecim objawem jest narzucanie miastu w połowie wieku XIX zupełnie wadliwego i nieskończenie szkodliwego planu sieci ulic, który wywołał niebywale zgęszczenie ludności, a został sporządzony bez żadnej znajomości zagadnień mieszkaniowych i komunikacyjnych, ówcześnie już bardzo jasno zarysowanych. Czwartym, i może najgorszym objawem tych ujemnych wpływów, było rozdzielenie pojęć i pracy urbanistycznej na dwa nie związane ze sobą działy: planu zabudowania i ustaw oraz przepisów budowlanych. Wyliczone tu charakterystyczne błędy w działaniu praw państwowych na ustrój miejski powtarzają się niezmiennie w ogromnej większości miast europejskich i powodują w bardzo znacznym stopniu ten liczny szereg głębokich niedomagań, jakie będziemy usiłowali wyjaśnić na kilku przykładach. Przytoczę tu głos krytyczny C. W. Hoffmanna, charakteryzujący już w r. 1852 stan Berlina pod względem mieszkaniowym w sposób następujący: Warunki mieszkaniowe są bardzo złe i stają się źródłem licznych chorób ciała i duszy. Odnosi się to nie tylko do mieszkań sfer najuboższych, ale do całej niemal ludności miasta. Czynniki odpowiedzialne nie tylko że nie usiłują przeciwdziałać klęsce mieszkaniowej, ale nawet popełniają na każdym kroku błędy pogarszające jeszcze położenie. Odnosi się niemal wrażenie, że szkodzą one poważnie całym grupom społecznym, podważając państwo i kościół, moralność i prawo. [przypisy: zum kwidzyn , jak zbudować ziemiankę , kurier bytowski ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak zbudować ziemiankę kurier bytowski zum kwidzyn

Archiwum

© Copyright 2021 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved