Chicago

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Chicago i w dziesiątkach innych miast amerykańskich wykazuje charakterystyczną zwartą, szeregową zabudowę dornami jednego typu, na działkach o siedmiu — ośmiu metrach szerokości. Są one niemal dosłownym powtórzeniem bloku gotyckiego, dominującego tak w miastach polskich, jak i innych krajów kultury europejskiej. Obyczaj dobrej, racjonalnej zabudowy działa tu z nieprzezwyciężoną mocą poprzez wieki całe i promieniuje ponad pięć tysięcy kilometrów odległymi miastami Ameryki. Z całym naciskiem należy też podkreślić role kultury mieszkaniowej szczepów anglosaskich. One najdłużej, bo przez cały wiek XIX podtrzymywały obyczaj budowy domu jednorodzinnego. Emigranci angielscy, przeszczepiając swą kulturę na grunt dziewiczej Ameryki, wprowadzili też te odwieczną komórkę zdrowego organizmu urbanistycznego, jako podstawowy element miasta współczesnego. Szczęśliwe warunki miejscowe i dodatnie wpływy czynnika przyrodzonego i gospodarczego podtrzymały też rozwój domu jednorodzinnego w krajach Wielkiej Brytanii. Bardzo znaczna role odegrał tu czynnik warowności. Gdy wielkie miasta i stolice kontynentalne, jak Paryż i Wiedeń coraz bardziej zagęszczały swą wzrastającą ludność w nieodzownych pierścieniach warownych — wolny, panujący niepodzielnie na morzach Londyn rozwijał się i zabudowywał jak spotęgowane tysiąckrotnie miasteczko — wśród zieleni, ogrodów i pięknego pejzażu. Dodatni obyczaj budowy domu jednorodzinnego rozciągał się nie tylko na sam dom, ale i na jego otoczenie. Wybór dobrej sytuacji, ukształtowanie działki budowlanej w stosunku do stron Świata i do spadków terenu, umiejętne i pełne dobrego smaku korzystanie z pięknego otoczenia i krajobrazu, stanowią stałe cechy działalności architektonicznej przez całą niemal jeszcze drugą połowę wieku dziewiętnastego. Mniejsze lub większe ogrody przy domach oraz zachowanie i umiejętne użytkowanie istniejących ogrodów wiejskich, pałacowych i klasztornych zabezpieczają całości obszaru miasta spory odsetek terenów zielonych. Podtrzymują one dodatni i racjonalny stosunek powierzchni ziemłi słońca i powietrza do ilości ludności miasta tych czasów. Jeżeli dodamy do tego wpływ niewielkich jeszcze rozmiarów przeciętnego miasta europejskiego, a w szczególności polskiego w tej epoce, to stworzymy obraz zespołu warunków mieszkaniowych na ogół bardzo dodatni. [przypisy: konsorcjum stali zielonka , technorattan na metry , systemy suchej zabudowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konsorcjum stali zielonka systemy suchej zabudowy technorattan na metry

Archiwum

© Copyright 2021 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved