Czynnik warunków gospodarczych i społecznych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Czynnik warunków gospodarczych i społecznych w budowie miasta wieku XIX-go składa sie z dwóch grup zjawisk. Pierwsza jest olbrzymi przyrost ludności we wszystkich krajach Europy. Przytoczone wykresy ilustrują go w sposób dostateczny. Rysem charakterystycznym tego przyrostu jest skupianie się bardzo szybkie ludności w miastach przeważnie wielkich. Wzrasta ona nie tylko skutkiem przyrostu naturalnego, lecz również jest wynikiem bardzo wzmagającej się imigracji ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy i pozornie łatwych zysków. Drugą grupe stanowi olśniewający rozwój techniki; przede wszystkim w dziedzinie pary i elektryczności, chemii itp. Technika ta służy nie tylko dla zadowolenia potrzeb ludności miast i krajów Europy, wśród których powstaje i rozwija się, lecz również. wciąga w sferę swych olbrzymich wpływów wszystkie części Świata. Wydobywanie surowców na powierzchni całej kuli ziemskiej, ich przerabianie i transportowanie z jednego kraju do drugiego, z jednej części świata do drugiej, daje początek olbrzymiej dziedzinie techniki komunikacyjnej, która sie rozwija w postaci potężnej żeglugi parowej, setek tysięcy kilometrów dróg żelaznych, a u schyłku wieku XIX 1 początku XX znajduje nowy wyraz w sieciach udoskonalonych dróg bitych. Rozwija się i organizuje na potężną miarę zakrojona gospodarka światowa, prowadząca produkcje, podział surowców i rąk roboczych na całym Świecie. Te objawy, które w miastach epok ubiegłych rozwijały się powoli w ramach niewielkich, z łatwością obejmowanych i kontrolowanych przez organy społeczne, miejskie i państwowe, obecnie nabierają nieraz charakteru lawiny, niszczącej na swej drodze wszystko i nie poddającej się jakiejkolwiek kontroli i kierownictwu. Rodzą gie na tym tle wielkie rozbieżności i sprzeczności techniczne i społeczne, których odzwierciedlenie znajdujemy w formie jaskrawej w miastach omawianego okresu. Jest rzeczą zrozumiałą, że wszystkie niemal objawy powyższych przemian gospodarczych uwydatniają się i rozwijają na tle miast bądź istniejących, a pochodzących z dawnych czasów, bądź zakładanych i budowanych dla tych nowych celów. [podobne: rolety katowice , stalmot , altana ogrodowa projekt pdf ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf rolety katowice stalmot

Archiwum

© Copyright 2021 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved